Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Νέα

Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού

Απαντώντας στα ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά την εφαρμογή του GDPR

Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα – Υπογραφή Συμφωνίας για την υλοποίηση του Έργου “Κατασκευή Αντλιοστασίου S8”