Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Προμήθεια Ανακυκλωμένου Νερού

Ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων παράγει κατά μέσο όρο 2.500.000 κυβικά μέτρα ανακυκλωμένου νερού ετησίως. Η διαχείριση του ανακυκλωμένου νερού γίνεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Ενδεικτικά το 70% της ποσότητας διατίθεται σε γεωργούς για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών ενώ το 30% διατίθεται για την άρδευση κήπων και χορτοτάπητα σε γήπεδα και αλλού.

Αίτηση για παροχή ανακυκλωμένου νερού

Η αίτηση για παροχή ανακυκλωμένου νερού μπορεί να γίνει μόνο στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία (τηλ. 22-609000).

Τιμή πώλησης

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 17/12/2003 η τιμή πώλησης του ανακυκλωμένου νερού είναι:

  • Για γεωργική χρήση: 7 σεντ/κ.μ.
  • Για άρδευση χώρων πρασίνου, κήπων ξενοδοχείων και χώρων για αθλοπαιδείες: 15 σεντ/κ.μ.
  • Για άρδευση γηπέδων γκολφ: 21 σεντ/κ.μ.