Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Ιστορικό Αρχείο

Το 1978 ξεκίνησε μια σοβαρή προσπάθεια για δημιουργία στην πόλη της Λάρνακας κεντρικού αποχετευτικού συστήματος.  Αφορμή αυτής της ενέργειας ήταν η βροχόπτωση που σημειώθηκε στις 9/12/1978 και  προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της πόλης, καθώς και η ραγδαία και απότομη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της Λάρνακας μετά την Τουρκική Εισβολή του 1974.  Ο τότε Δήμαρχος Λάρνακας κ. Λεωνίδας Κιούππης και η Δημοτική Ομάδα σε συνεδρία τους στο γραφείο του τότε  Έπαρχου Λάρνακας κ. Κόκου Μάρκου στις 13/2/1979, αποφάσισαν να ζητήσουν διεθνείς προσφορές για την ετοιμασία μελέτης αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και αποχετευτικού συστήματος ομβρίων στην Λάρνακα και τα περίχωρα.  Η αγγελία για τις προσφορές δημοσιεύτηκε στον Κυπριακό τύπο (εφημερίδες Φιλελεύθερο, Αγών, Τα Νέα, Χαραυγή, Ελεύθερη Κύπρος και Σημερινή), και στον ξένο τύπο (Financial Times, Observer, Guardian, Herald Tribune) στις 25/2/1979.  Οι όροι εντολής της προσφοράς είχαν ετοιμαστεί από τον κ. Γ. Φαίδωνος, Ανώτερο Λειτουργό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.  Υποβλήθηκαν συνολικά 65 προσφορές.  Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε από Τεχνική Επιτροπή η οποία αποτελείτο από τους ακόλουθους:

 • Κ. Μάρκου,  Έπαρχος Λάρνακας – Πρόεδρος
 • Α. Παπασωζώμενος, Τμήματος Δημοσίων έργων Λευκωσίας – Μέλος
 • Τ. Χάματσος, Επαρχιακός Μηχανικός Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων – Μέλος
 • Α. Παύλου, Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών – Μέλος
 • Χρ. Κωνσταντίνου, Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης – Μέλος
 • Γ. Φαίδωνος, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως – Μέλος

Η Τεχνική Επιτροπή αφού αξιολόγησε τις προσφορές εισηγήθηκε ως την πλέον ευνοϊκή, την προσφορά της Ισραηλινής εταιρείας Balasha & Jalon.  Ο οίκος ήταν γνωστός στην Κύπρο γιατί ήταν ο ίδιος οίκος που ανάλαβε πριν την Τουρκική Εισβολή την εκπόνηση των σχεδίων του Αποχετευτικού συστήματος της Κερύνειας και της Λεμεσού, θεωρείτο ότι διέθετε μακράν πείρα σε  τέτοια θέματα και ήταν αναγνωρισμένος με διεθνές κύρος.  Το ύψος της προσφοράς, που ήταν και η χαμηλότερή,  ανήρχετο σε £64,700.

Η συμφωνία για την ετοιμασία των σχεδίων του Αποχετευτικού συστήματος Λυμάτων και Ομβρίων υπογράφτηκε στις 15/11/79.  Βάσει της υπογραφείσας συμφωνίας το γενικό σχέδιο και η μελέτη σκοπιμότητας για τα δύο συστήματα θα υποβάλλονταν προς το Δήμο για κατ’αρχή  έγκριση μέσα σε έξι μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και η τελική  μορφή θα υποβάλλονταν  μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία της κατ’αρχήν έγκριση τους.

Η υπογραφή της συμφωνίας Δήμου Λάρνακας και Ισραηλινού οίκου Balasha & Jalon είχε δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των Αράβων Διπλωματικών Κύκλων και μεταξύ των Κυπριακών Κομμάτων γιατί θεωρήθηκε ενέργεια που θα μπορούσε να διαταράξει τις καλές σχέσεις Κύπρου και Αραβικού Κόσμου.  Τα δημοσιεύματα στο τύπο ήταν καθημερινά και επικριτικά για την Δημοτική Επιτροπή Λάρνακας.  Στις 14/12/1979 η Δημοτική Επιτροπή συγκαλεί σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Λάρνακας στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και Αμύνης κ. Χρ. Βενιαμίν, με θέμα την ακύρωση του συμβολαίου το οποίο υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και του Ισραηλίτικου Οίκου Balasha & Jalon για αποφυγή των πιθανών πολιτικών επιπτώσεων.  Το αρχικό ποσό της αποζημίωσης που απαιτήθηκε από τον Ισραηλίτικο Οίκο ήταν £21.400 και μετά από διαπραγματεύσεις κατέληξαν στο ποσό των €8.000 το οποίο επωμίστηκε η Κυβέρνηση.

Μετά την ακύρωση της συμφωνίας αυτής, ο Δήμος Λάρνακας παράλαβε επιστολή με ημερομηνία 16.6.1980 από τον Καναδικό Οίκο Reid Crowther and Partners Ltd σε συνεργασία με την Κυπριακή εταιρεία Σόλων Χατζημηνάς και συνεργάτες ο οποίος επίσης συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό και κατατάγηκε δεύτερος στη σειρά προτίμησης από την Τεχνική Επιτροπή, δια της οποίας προσφέρεται να εκπονήσει κάθε αναγκαίο σχέδιο και μελέτη και να αναλάβει την επίβλεψη του κατασκευαστικού μέρους του συστήματος ομβρίων υδάτων και λυμάτων της Λάρνακας εντελώς δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι η Καναδική Κυβέρνηση μέσω του Διεθνούς Σχεδίου Ανάπτυξης (CIDA) θα χορηγήσει τα αναγκαία για το σκοπό αυτό κονδύλια. Η Δημοτική Επιτροπή αποδέχθηκε την γενναιόδωρη προσφορά του Καναδικού οίκου. Στην συνέχεια όμως ο οίκος δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει την σχετική χορήγηση από το σχέδιο της Καναδικής Κυβέρνησης και η εταιρεία προτείνει μείωση στη αρχική τιμή της προσφοράς, που ήταν £79.770, κατά £10.000. Η υπογραφή του συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και του Καναδικού οίκου Reid Crowther and Partners Ltd έγινε στις 13/07/1981 στο Δημοτικό Μέγαρο Λάρνακας.

Η συμφωνία προνοούσε την ετοιμασία σχεδίου και έκθεσης βιωσιμότητας του έργου που θα οδηγούσε μετά σε λεπτομερή σχεδιασμό και επίβλεψη της κατασκευής.  Η μελέτη βιωσιμότητας του έργου θα παρουσιαζόταν ενώπιο της Διεθνούς Τράπεζας για να μπορέσει να μελετήσει την δυνατότητα δανειοδότησης του έργου.  Τον Απρίλιο του 1982 υποβλήθηκε η πρώτη πρόχειρη έκθεση και το Νοέμβριο του ίδιου έτους η τελική.  Η έκθεση αυτή μελέτησε μια έκταση περίπου 70km² συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Λάρνακας, το χωριό Λειβάδια και παράκτια ζώνη μέχρι το όριο της Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.  Συνέστησε την ανάπτυξη του αποχετευτικού συστήματος αποχέτευσης λυμάτων σε επτά στάδια και αποχέτευσης ομβρίων σε τέσσερα στάδια. Σύμφωνα με την έκθεση το εργοστάσιο επεξεργασίας των λυμάτων τοποθετείται βορειοανατολικά του χωριού Κελλιά. Οι εκτιμήσεις της έκθεσης του 1982 ήταν ότι ήταν υπερβολικά δαπανηρή και έτσι μια συμπληρωματική έκθεση ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1984. Η έκθεση εξέτασε εναλλακτικές τοποθεσίες για την εγκατάσταση του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων και επανεξέτασε το πρόγραμμα κατασκευής.  Η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους εντολής να αναθέσει στους Καναδούς την ετοιμασία των τελικών μελετών και σχεδίων όπως προνοεί η συμπληρωματική έκθεση.

Απρίλιο του 1985 ξεκινούν οι διαδικασίες εγκαθίδρυσης Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971-1978 και παράλληλα οι Καναδοί Σύμβουλοι Μηχανικοί εγκαθίστανται στην Κύπρο και ξεκινούν δουλειά πάνω στην ετοιμασία των τελικών μελετών και την εκπόνηση των σχεδίων (Preliminary and Final Engineering Design) του κεντρικού Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας όπου δαπανήθηκαν πέραν των €500.000.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του αρ. 25.7818 και ημερομηνίας 25/4/1985 αποφάσισε να εγκρίνει την υλοποίηση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας και να εξουσιοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 8 «Των περί Δήμων Νόμων του 1964 έως 1984» την Δημοτική Επιτροπή Λάρνακας να συνάψει δάνειο ύψους £496,900 από το ταμείο των Δανειστικών Επιτροπών.  Με το δάνειο αυτό ο Δήμος θα καλύψει την αμοιβή των Συμβούλων Μηχανικών που ανέλαβαν την ετοιμασία των τελικών μελετών και την εκπόνηση των σχεδίων (Preliminary and Final Design) του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας.

Στις 16/5/1985 το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του με αρ.25.795 ενέκρινε τη σύσταση του Αποχετευτικού Συμβουλίου Λάρνακας και διόρισε ως Μέλη του Συμβουλίου το  εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας με Πρόεδρο το Δήμαρχο και τους εκάστοτε Κοινοτάρχες των Λειβαδιών, Βορόκλινης και Πύλας ως εκπροσώπους των συμφερόντων των περιοχών αυτών.  Στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας περιλαμβάνεται η πόλης της Λάρνακας και η παράκτια περιοχή Λειβαδιών, Βορόκλινης και Πύλας μέχρι τα όρια των Βρετανικών Βάσεων της Δεκέλειας.  Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων κατατάσσεται στους οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου  υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Το πρώτο Συμβούλιο Αποχετευσεων Λάρνακας αποτελείτο από τους ακόλουθους:

 • Λουκής Λουκαίδη, Προεδρεύων
 • Κρατίνος Μιχαηλίδη, Μέλος Δημοτικής Επιτροπής
 • Αντωνάκης Μυρμιδώνης, Μέλος Δημοτικής Επιτροπής
 • Ανδρέας Τουλούπης, Μέλος Δημοτικής Επιτροπής
 • Σπύρος Ελενοδώρου, Κοινοτάρχης Ορόκλινης
 • Πέτρος Αρμένης, Κοινοτάρχης Λειβαδιών
 • Κώστας Μυτίδης, Κοινοτάρχης Πύλας

Η θητεία των πιο πάνω διήρκεσε ένα χρόνο καθότι το Μάιο του 1986 εγκαταστάθηκε Δήμαρχος και νέο Δημοτικό Συμβούλιο,  που προέκυψε από τις δημοτικές εκλογές.

Το νέο Συμβούλιο Αποχετεύσεων  Λάρνακας αποτελείτο από τους ακόλουθους:

 • Γιώργος Χριστοδουλίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος ΣΑΛ
 • Διόφαντος Χρυσοστόμου, Αντιδήμαρχος, Μέλος ΣΑΛ
 • Βενιζελος Ζανέττος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σπύρος Ζήσιμος, Μέλος ΣΑΛ
 • Φοίβος Αιθέρης, Μέλος ΣΑΛ
 • Κρίτων Γεωργιάδης, Μέλος ΣΑΛ
 • Κρίτων Ερωτοκρίτου, Μέλος ΣΑΛ
 • Χαμπής Κυριάκου, Μέλος ΣΑΛ
 • Κίκης Λευκαρίτης, Μέλος ΣΑΛ
 • Κωστάκης Νικολαίδης, Μέλος ΣΑΛ
 • Λένια Καμπανελλά, Μέλος ΣΑΛ
 • Τούλα Χαραλάμπους, Μέλος ΣΑΛ
 • Νίκος Δημητρίου, Μέλος ΣΑΛ
 • Ευριπίδης Γεωργιάδης, Μέλος ΣΑΛ
 • Σώτης Αντωνιάδης, Μέλος ΣΑΛ
 • Βέρα Χριστοφίδου, Μέλος ΣΑΛ
 • Γιώργος Γεωργίου, Μέλος ΣΑΛ
 • Λοίζος Λοιζίδης, Μέλος ΣΑΛ
 • Μάμας Χατζήχριστοφής, Μέλος ΣΑΛ
 • Στέλιος Γερασίμου, Μέλος ΣΑΛ
 • Κίκης Γιάγκου, Μέλος ΣΑΛ
 • Νίκος Κόνιας, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέας Φαντούσης, Μέλος ΣΑΛ
 • Σπύρος Ελενοδώρου, Κοινοτάρχης Ορόκλινης, Μέλος ΣΑΛ
 • Πέτρος Αρμένης, Κοινοτάρχης Λειβαδιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Χριστάκης Γιασεμή, Κοινοτάρχης Πύλας, Μέλος ΣΑΛ

(Στο Παράρτημα 1 παραθέτονται τα υπόλοιπα  Συμβούλια μέχρι σήμερα)

Για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας προσφέρονταν οι υπηρεσίες του Δημοτικού Γραμματέα κ. Σωτήρη Ζίρκη, του Δημοτικού Μηχανικού κ. Ανδρέα Χαραλάμπους και της Βοηθού Δημοτικού Γραμματέα κ. Ανδρούλλας Χατζηβαρνάβα. Στις 23/5/1985 εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών η πρόσληψη από το Δήμο πάνω σε έκτατη βάση της πρώτης υπαλλήλου, δακτυλογράφου, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.    Στην συνέχεια 9/7/1985 το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει το αίτημα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για δωρεάν παραχώρηση σ’αυτό κρατικής γης πλησίον του Αεροδρομίου Λάρνακας για την τοποθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος.  Η εξεύρεση του χώρου του εργοστασίου ήταν προϋπόθεση από τη Διεθνή Τράπεζα για να προχωρήσει με την έγκριση  της δανειοδότησης της δαπάνης για την τελική μελέτη και σχεδιασμό του έργου ύψους £497,000.

Δεκέμβριο του 1986 το Συμβούλιο ενημερώνεται ότι λόγω διενέξεων μεταξύ των δύο συνεργατών Reid Growther International Ltd και Σόλων Χατζημηνάς και συνεργάτες εμποδίζεται η συμπλήρωση της μελέτης του έργου.  Το συμβούλιο έδωσε αρκετές προθεσμίες στους Συμβούλους Μηχανικούς και έκαμε πολλές μεσολαβητικές προσπάθειες για να τους βοηθήσει να λύσουν τις διαφορές τους και να ολοκληρώσουν τα σχέδια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι για να δοθεί λύση στο αδιέξοδο αποφασίζεται ο τερματισμός της συμφωνίας μεταξύ των Καναδών Συμβούλων Μηχανικών σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οίκο και ζητήθηκαν προσφορές για την συμπλήρωση της μελέτης. Το Συμβούλιο σε συνεδρία του 27/8/1987 αποφάσισε να αναθέσει στον Αγγλικό Οίκο L.G. Mouchel & Partners την συμπλήρωση της Μελέτης του Αποχετευτικού Σχεδίου Λάρνακας και στις 2/10/1987 υπογράφεται η σχετική συμφωνία.   Το ύψος της προσφοράς ήταν £101.000.  Η μελέτη ολοκληρώθηκε από τον Αγγλικό Οίκο τον Μάιο του 1988 και ταυτόχρονα συστάθηκε συντονιστική επιτροπή από εκπροσώπους όλων των Κυβερνητικών Τμημάτων για να εξετάσει την βιωσιμότητα και το κόστος του έργου.  Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο, αφού παρήλθε ο χρόνος, να γίνει εκσυγχρονισμός / αναθεώρηση της μελέτης του Αποχετευτικού καθώς και περιβαλλοντική μελέτη του έργου και ζητήθηκαν προσφορές.  Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αξιολόγηση των προσφορών που έγινε από την Τεχνική Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει την προσφορά του  Οίκο Howard Hamphreys & Partners Ltd στην τιμή των £197.299.  Η περιβαλλοντική μελέτη ήταν  απαίτηση της Διεθνούς Τράπεζας για σκοπούς χρηματοδότησης του Αποχετευτικού Σχεδίου της Λάρνακας.

Ιούνιο του 1991 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το ακόλουθο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του έργου σε εκατομμύρια λίρες Κύπρου το οποίο τυγχάνει κυβερνητικής εγγύησης:

Διεθνής Τράπεζα: 6.000.000  (25%)
Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης Συμβουλίου της Ευρώπης: 7.700.000  (32%)
Συμβούλιο Αποχετεύσεων (Τοπική συνεισφορά): 6.300.000  (26%)
Κυβερνητική Επένδυση: 4.100.000  (17%)
Σύνολο: 24.000.000 (100%)
Κυβερνητικό Δάνειο: 4.500.000

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα πιο πάνω χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι οι κυβερνητικές επενδύσεις που αφορούν την τριτοβάθμια επεξεργασία και τα συστήματα άρδευσης των Σχεδίων αυτών θα βασίζονται πάνω στο ότι η Κυβέρνηση θα εκμεταλλεύεται το νερό μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία και τα κυβερνητικά μακροχρόνια και χαμηλότοκα δάνεια που θα παραχωρηθούν στο ΣΑΛ για σκοπούς χρηματοδότησης του Συμβουλίου και όχι για χρηματοδότηση των κατασκευαστικών έργων νοουμένου ότι η πρόταση αυτή θα είναι αποδεκτή και από τη Διεθνή Τράπεζα.

Παράλληλα εγκρίνονται οι Κανονισμοί λειτουργίας του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 49 του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου 1971-1987,  η στελέχωση του οργανισμού με προσωπικό, καθώς και ο εξοπλισμός των γραφείων που έχουν ενοικιαστεί  στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στην Λάρνακα.  Μάιο του 1991 αποφασίζεται η πρόσληψη του πρώτου Λογιστή και του Πρώτου Μηχανικού Αποχετεύσεων. Χρέη Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή εκτελούσε ο Δημοτικός Γραμματέας κ. Σωτήρης Ζίρκης.  Μάρτιο του 1992 προσλαμβάνονται τρείς Γραφείς 2ης Τάξης για τις ανάγκες του Συμβουλίου δηλαδή ετοιμασίας των καταλόγων φορολογίας, μηχανογράφησης, τιμολόγησης και είσπραξης των τελών για πρώτη φορά.  Εγκρίνονται στη συνέχεια οι Κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του ΣΑΛ δηλαδή, Κανονισμοί Συμβουλίου Προσφορών, Κανονισμοί Αποθήκης, Δημοσιονομικές Οδηγίες, Περί Χορήγησης Αδειών Κανονισμοί, Περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμοί, Περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας Υπηρεσίας Κανονισμοί. Αύγουστο του 1992 εκδίδεται για πρώτη φορά η φορολογία των αποχετευτικών τελών.  Το ύψος των τελών διαχωρίζεται μεταξύ Α’ Φάσης και Β’ Φάσης.  Τα ακίνητα που ανήκουν στην Α’ Φάση καλούνται να πληρώσουν ψηλότερα τέλη από τα ακίνητα που ανήκουν στην Β’ Φάση.  Τα αποχετευτικά τέλη βασίζονται πάνω στην εκτιμημένη αξία των ακινήτων σε τιμές 1.1.1980 όπως και τα τέλη ομβρίων τα οποία επιβλήθηκαν για πρώτη φορά το 2001.

Μάρτιου του 1992  μετά από απόφαση του ΣΑΛ και τη συγκατάθεση της Διεθνούς Τράπεζας ζητήθηκαν διεθνείς προσφορές για τα κατασκευαστικά έργα του συμβολαίου 1, που αφορούσε την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας των λυμάτων και για το συμβόλαιο 2, που αφορούσε δικτυώματα, αποχετευτικούς αγωγούς και συνδέσεις με τα υποστατικά που βρίσκονται στην περιοχή του παραλιακού μετώπου, της πρώην τουρκοκυπριακής συνοικίας και ένα μέρος της ενορίας Σκάλας. Επίσης ζητήθηκαν προσφορές για την επίβλεψη των κατασκευαστικών έργων της Α’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος.  Η Α’ Φάση κάλυπτε την Ενορία Σκάλα μέρος της Ενορίας Χρυσοπολίτισσας, μέρος της Ενορίας Σωτήρος τους προσφυγικούς συνοικισμούς, Τσιακκιλερό, Κόκκινες, Άγιοι Ανάργυροι Ι & ΙΙ καθώς και την Τουριστική Περιοχή Λειβάδια, Ορόκλινης και Πύλας και η Β’ Φάση την υπόλοιπη Λάρνακα.

Η προσφορά για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας κατακυρώνεται στην Αγγλική Εταιρεία Biwater Treatment Ltd, η προσφορά για το Συμβόλαιο 2 στην Κυπριακή Εταιρεία Ιacovou Bros (Constructions) Ltd και η προσφορά για την επίβλεψη του έργου στην Εταιρεία Howard Humphreys & Partners Ltd.

Η τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του Εργοστασίου Επεξεργασίας των Λυμάτων του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας έγινε στις 29 Ιουλίου 1993 από τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη. Τα κατασκευαστικά έργα του συμβολαίου 2 καθώς το εργοστάσιο επεξεργασίας των λυμάτων ολοκληρώθηκαν περί τα τέλη του 1995. Τέλος του 1994 με αρχές του 1995 ενόψει της συμπλήρωσης και  λειτουργίας  μέρους του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, μετά από απόφαση του Συμβουλίου γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες για πλήρωση των απαραίτητων θέσεων για επάνδρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας και του εργοστασίου.    Μάρτιου 1995 κατακυρώνεται η προσφορά του συμβολαίου 3 που αφορά δικτυώματα στην υπόλοιπη περιοχή της Λάρνακας συμπεριλαμβανομένης και της προβληματικής περιοχής Καθαρής.  Η προσφορά καταλήγει επίσης στην εταιρεία Iacovou Brothers (Constructions) Ltd ως η πιο χαμηλή και συμφέρουσα προσφορά που υποβλήθηκε.

Ιούνιο του 1995 το ΣΑΛ μεταφέρεται στα ιδιόκτητα γραφεία του, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου στην Λάρνακα.  Απρίλιο του 1996 κατακυρώνεται η προσφορά του Συμβολαίου 4  με το οποίο τελειώνει  η Α’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος,  που αφορά δικτυώματα των υποστατικών της περιοχής που βρίσκεται κατά μήκος του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, μέχρι το σύνορο των Βάσεων Δεκέλειας.  Τα κατασκευαστικά έργα του Συμβολαίου 4, ολοκληρώθηκαν το 2000. Τον ίδιο χρόνο  προσλαμβάνεται η Πρώτη Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας και θεωρητικά ολοκληρώνεται το οργανόγραμμα του Συμβουλίου.

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης, το ΣΑΛ εξετάζει το θέμα της σύνδεσης της υπόλοιπης περιοχής με το Αποχετευτικό Έργο και προς αυτό το σκοπό γίνονται οι κατάλληλες τεχνοοικονομικές μελέτες για να προωθηθεί η Β’ Φάση.  Ένα άλλο σημείο το οποίο επίσης  μελετά το ΣΑΛ, είναι η επέκταση των έργων αποχέτευσης των νερών της βροχής στις περιοχές οι οποίες είναι πλημμυροπαθείς και δεν καλύφθηκαν από την Α Φάση του έργου.  Για το σκοπό αυτό εκπονείται ολοκληρωμένη μελέτη (Master Plan).  Μέσα στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και το μεγάλο έργο της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια, το οποίο είναι συνάμα οδικό και αποχετευτικό έργο.

Την μελέτη βιωσιμότητας της Β’ Φάσης (Master Plan Ομβρίων και Feasibility Study Λυμάτων) αναλαμβάνει η εταιρεία MWH-I και η μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον γίνεται από την εταιρεία Atlantis, 2004-2006.  Ταυτόχρονα μετά από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας συστάθηκε η ομάδα επίβλεψης των έργων (PMU).  Στην ομάδα εντάχθηκε  υφιστάμενο προσωπικό του ΣΑΛ και προσλήφθηκε  Διευθυντής,  μετά από προσφορές, υπάλληλος της εταιρείας MWH-I  ο οποίος εργάστηκε από τον Ιούνιο 2008 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, τρις μήνες πριν την λήξη του συμβολαίου, αφού η συμφωνία με την εταιρεία τερματίζεται με κοινή συναίνεση των δυο συμβαλλομένων μελών χωρίς να υπάρξει χρηματική ποινή.

Το 2007 κατακυρώνεται  προσφορά για λεπτομερή μελέτη της Β’ Φάσης, μελέτη βιωσιμότητας των ομβίων  καθώς και για την επίβλεψη των κατασκευαστικών  έργων της Β’ Φάσης στην εταιρεία  Joint Venture Grontmij Carl Bro A/S – LDK Consultants Engineers and Planners S.A. – ROIKOS Engineering Consultants S.A.

Το 2009 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συμπεριλήφθησαν στα όρια του ΣΑΛ ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού και οι κοινότητες Κιτίου και Περβολιών (Γ’ Φάση).  Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα καλύψει  το 80% του κόστους για τα έργα των κοινοτήτων.  Η έναρξη τω έργων στις κοινότητες θα ξεκινήσει μετά την εξασφάλιση των κονδυλίων από την Κυβέρνηση.  Η μελέτη για τις κοινότητες έγινε το 2004 από την εταιρεία Sogreah, Σύμβουλοι Μηχανικοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.  Το 2011 κατόπιν συμφωνίας με το Δήμο Αραδίππου και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται στα όρια του ΣΑΛ τμήμα της περιοχής του Δήμου Αραδίππου  η τιμολόγηση του οποίου ξεκινά άμεσα.

Tέλος του 2010 κρίθηκε από το ΣΑΛ ότι δεν ήταν δυνατή η συνεργασία με την εταιρεία Joint Venture Grontmij Carl Bro A/S – LDK Consultants Engineers and Planners S.A. – ROIKOS Engineering Consultants S.A.και αποφασίστηκε  από κοινού η διακοπή του συμβολαίου.  Εναλλακτική λύση για την επίβλεψη των έργων αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας η οποία απαρτίζεται από συμβασιούχους υπαλλήλους του ΣΑΛ καθώς και από άτομα τα οποία επιλέγηκαν με δημόσιες προσφορές.  Με την λήξη των συμβολαίων της Ομάδας Επίβλεψης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε εκ νέου προκήρυξη διαγωνισμού, για υπηρεσίες από Συμβούλους  Μηχανικούς που θα αναλάβουν την επίβλεψη των εναπομεινάντων συμβολαίων της Β’ Φάσης.

Η Β’ Φάση του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων είναι ήδη σε εξέλιξη και θα εξυπηρετήσει ολόκληρη τη δημαρχούμενη περιοχή Λάρνακας καθώς και την τουριστική περιοχή Πύλας, Ορόκλινης και Λειβαδιών μέχρι και τον υπεραστικό δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας καθώς και τις τέσσερις κοινότητες Δρομολαξιάς, Μενεού, Κιτίου, και μέρος του Δήμου Αραδίππου. Το αποχετευτικό σύστημα ομβρίων υδάτων θα κατασκευαστεί στην πόλη της Λάρνακας.

Τα έργα της Β Φάσης στην πόλη της Λάρνακας και τις τουριστικές περιοχές Δεκέλειας περιλαμβάνουν την κατασκευή 225 χλμ αγωγών λυμάτων, 50 χλμ αγωγών ομβρίων, 10 χλμ αγωγών πίεσης λυμάτων, 2 χλμ αγωγών πίεσης ομβρίων, 12 νέα αντλιοστάσια λυμάτων, 2 νέα αντλιοστάσια ομβρίων υδάτων και αναβάθμιση ενός υφιστάμενου. Περιλαμβάνουν επίσης την αναβάθμιση και επέκταση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, από την υφιστάμενη δυναμικότητα των 8.500 κ.μ. ημερησίως σε δυναμικότητα 18.000 κ.μ. ημερησίως (για τις ανάγκες μέχρι το έτος 2027) και 22.000 κ.μ. (για τις ανάγκες μέχρι το έτος 2047).   Το κόστος της Β’ Φάσης υπολογίζεται να ανέλθει στα €165 εκατομμύρια και τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το τέλος του 2022.  Η επέκταση του Σταθμού Επεξεργασίας λυμάτων για την εξυπηρέτηση των περιοχών της Β’ Φάσης,  έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Οι εργασίες για έναρξη της Γ’ Φάσης του συστήματος, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, προγραμματίζονται να αρχίσουν εντός του 2019, περιλαμβανομένου και της σχετικής τιμολόγησης.  Τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή περίπου 130 χλμ αγωγών λυμάτων με τα συναφή αντλιοστάσια και υπολογίζεται να κοστίσει €50 εκατομμύρια.

Σήμερα το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας  διοικείται από 34μελές Συμβούλιο και στελεχώνεται από 50μελή Υπηρεσία. Πέραν από τον Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο,  τους Περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμούς και τους περί Υπηρεσίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμούς, μια σειρά από άλλες σχετικές νομοθεσίες και κανονισμοί καθορίζουν τις υποχρεώσεις του ΣΑΛ.

 • Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 Ν.73(Ι)/2016.
 • Κ.Δ.Π. 242/2012- Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για συναφή θέματα νόμος.
 • Κ.Δ.Π. 138/016 – Οι περί της Διαχείρισης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Κανονισμοί.
 • Ο Νόμος, (Ν.106(Ι)/2002) και σειρά Κανονισμών αφορούν τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους.
  Κ.Δ.Π. 254/2003 – Υποβολή αίτησης για άδεια απόρριψης αποβλήτων
  Κ.Δ.Π. 772/2003 – Απόρριψη Αστικών Αποβλήτων
  Κ.Δ.Π. 269/2005 – Διάταγμα για απόρριψη αποβλήτων από Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων με πληθυσμό κάτω των 2.000.
 • Χρήση της λάσπης από σταθμούς επεξεργασίας στη γεωργία: Εκδόθηκε Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Δ.Π. 407/2002) και σχετικοί Κανονισμοί για τη χρήση της λάσπης στη γεωργία (Κ.Δ.Π. 517/2002), με βάση το Νόμο για τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους.
 • Ο Νόμος Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Ν.140(I)/2005).
 • O Νόμος Ν.119(Ι)/2004 για την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος.

Επίσης το Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να ακολουθεί τους Γενικούς Κανονισμούς και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που το αφορούν όπως:

 • Ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΕ) 679/2016 σε αντικατάσταση του Νόμου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, Ν. 138(Ι)/2001.
 • Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο Water Framework Directive 2000/60/EU αφορά τον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Η αντίστοιχη κυπριακή νομοθεσία Ν.13(Ι)/2004 τιτλοφορείται ο Νόμος που προβλέπει για τη θέσπιση πλαισίου δράσης στον τομέα πολιτικής των υδάτων.
  Η Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων 91/271/ΕΟΚ και έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 98/15/ΕΟΚ έχει επίσης ενσωματωθεί στην Κυπριακή Νομοθεσία με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π.772/2003.

Παράρτημα 1

 • Γεώργιος Λυκούργος – Δήμαρχος, Πρόεδρος ΣΑΛ
 • Νίκος Θεμιστοκλέους – Αντιδήμαρχος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αννούλα Λευκαρίτου –  Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ιωσηφίνα Αντωνίου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέας Μωυσέως – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέας Ευρυβιάδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σπύρος Ζήσιμος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ευριπίδης Γεωργιάδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Βέρα Χριστοφίδου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Δημητράκης Αθηαινίτης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέας Φαντούσης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Λένια Καμπανελλα – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κρίτων Ερωτοκρίτου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ξενοφών Κυριακίδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αλέξης Μιχαηλίδης – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέας Μουσκάλλης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ξενάκης Κυριακίδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Στέλιος Γερασίμου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέας Σαβεριάδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μάμας Χατζηχριστοφής – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γεώργιος Γεωργίου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μιχαλάκης Αλεξάνδρου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κωνσταντίνος Τουμαζής – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σπύρος Ελενοδώρου – Κοινοτάρχης Ορόκλινης, Μέλος ΣΑΛ
 • Πέτρος Αρμένης – Κοινοτάρχης Λειβαδιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Χριστάκης Αντωνίου – Κοινοτάρχης Πύλας, Μέλος ΣΑΛ
 • Γεώργιος Λυκούργος – Δήμαρχος, Πρόεδρος ΣΑΛ
 • Νίκος Θεμιστοκλέους – Αντιδήμαρχος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γεώργιος Κ. Γεωργίου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αννούλα Λευκαρίτου   – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αυξέντης Ευαγγέλου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
 • Ελένη Λουκά – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ ΣΑΛ
 • Ζαχαρίας Παναγίδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέας Μωυσέως – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Βέρα Χριστοφίδου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Λένια Καμπανελλά – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Νίκος Ιωάννου (Πόλεμος) – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σπύρος Ζήσιμος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κωστάκης Νικολαίδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γιαννάκης Ζάουρας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ηράκλης Τσούκκας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρούλλα Πασχαλίδου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κρίτων Γεωργιάδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κωνσταντίνος Τουμαζής – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ιωσηφίνα Αντωνίου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Λάκης Σωφρονίου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σωτήρης Σύζινος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ξενοφών Κυριακίδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέας Φαντούσης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αλέξης Μιχαηλίδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μιχαλάκης Αλεξάνδρου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Τάκης Βωβίδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ξενάκης Κυριακίδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σπύρος Ελενοδώρου – Κοινοτάρχης Ορόκλινης, Μέλος ΣΑΛ
 • Πέτρος Αρμένης – Κοινοτάρχης Λειβαδιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Χριστάκης Αντωνίου – Κοινοτάρχης Πύλας, Μέλος ΣΑΛ
 • Μωυσέως Ανδρέας – Δήμαρχος, Πρόεδρος ΣΑΛ
 • Μιχαηλίδης Αλέξης – Αντιδήμαρχος, Μέλος ΣΑΛ
 • Λουρουτζιάτης Ανδρέας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αναστασίου Στασής-Νίκος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Λουκά Ελένη – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Λευκαρίτου Κασουλίδου Αννούλα – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Παύλου Παυλίνα – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ευαγγέλου Αυξέντης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Τουμαζής Ντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κυριάκου Αδαμαντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Δημητρίου Σμάρω – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μητσόπουλος Άρης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ζάουρας Γιαννάκης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μελέκκης Ανδρέας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γρηγορίου Γρηγόρης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αντωνίου Χρυστάλλα – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κυριακίδης Ξενόφων – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Νικολάου Φλώρος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ιωαννίδου Ανθούλα – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Νικολαίδης Κωστάκης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Τσούκκας Ηράκλης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Βωβίδης Τάκης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ιασωνίδης Ιάσωνας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Τρύφωνας Τρύφωνος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κιτιπός Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μυλωνάς Άγγελος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ηλίας Ηλία – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σκουρής Γεώργιος – Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου Λειβαδιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Ελενοδώρου Σπύρος – Κοινοτάρχης Ορόκλινης, Μέλος ΣΑΛ
 • Μυτίδης Σίμος – Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου Πύλας, Μέλος ΣΑΛ
 • Παναγιώτου Μάριος – Κοινοτάρχης Δρομολαξιάς, Μέλος ΣΑΛ
 • Παναγή Γεώργιος – Κοινοτάρχης Μενεού, Μέλος ΣΑΛ
 • Ρωτή Ιωάννης – Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου Περβολιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Ταντή Σάββας – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου, Μέλος ΣΑΛ
 • Μωυσέως Ανδρέας – Δήμαρχος, Πρόεδρος ΣΑΛ
 • Μιχαηλίδης Αλέξης – Αντιδήμαρχος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ζάουρας Γιαννάκης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μελέκκης Ανδρέας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γρηγορίου Γρηγόρης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αντωνίου Χρυστάλλα – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Νικολάου Φλώρος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κυριακίδης Ξενοφών – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κουκουμά Μάριος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Χριστοφίδου Λεοντιάδου Έμιλυ – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γεωργίου Νικόλας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Λουκά Ελένη – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αναστασίου Στασής Νίκος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κασουλίδου Αννούλα – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ευαγγέλου Αυξέντης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μανώλη Θεολόγος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Τσαγγάρη Φλώρος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σωφρονίου Λάκης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Πλαστήρα Ηλίας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Τσιγαρίδου  Ελένη – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ιασωνίδης Ιάσωνας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Βωβίδης Τάκης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Τρύφωνα Τρύφωνας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Προκοπίου Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κιτιπός Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Πιτσιλλίδης Μιχαλάκης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ηλία Ηλίας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σκουρής Γεώργιος – Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου Λειβαδιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Ελενοδώρου Σπύρος – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης, Μέλος ΣΑΛ
 • Μυτίδης Σίμος – Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου Πύλας, Μέλος ΣΑΛ
 • Ελευθερίου Κωστάκης – Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου Δρομολαξιάς, Μέλος ΣΑΛ
 • Παναγή Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Μενεού, Μέλος ΣΑΛ
 • Τταντή Σάββας – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου, Μέλος ΣΑΛ
 • Ρωτής Ιωάννης – Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου Περβολιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Λουρουτζιάτης Ανδρέας – Δήμαρχος, Πρόεδρος ΣΑΛ
 • Χριστοδούλου Πέτρος – Αντιδήμαρχος, Μέλος ΣΑΛ
 • Λουκά Ελένη – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αναστασίου Στασής Νίκος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γαβριήλ Πάμπος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γεωργίου Νίκος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ευαγγέλου Αυξέντης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Θεμιστοκλέους Μαρία – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κωνσταντινίδης Χάρης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Τσιγαρίδου Ελένη – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ππεκρής Μιχάλης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Παυλάς Αντώνιος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μανώλη Θεολόγος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γρηγορίου Γρηγόρης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Νικολάου Φλώρος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Αλεξάνδρου Αλέξης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέου Άνδρη – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γεωργίου Νικόλας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κουκουμάς Μάριος – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μελέκη Μόνικα – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Καζαντζής Άθως – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μιχαλάκης Μάλλας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ιάσωνας Ιασωνίδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Τρύφωνα Τρύφωνας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Χειμωνίδης Παντελής – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Κιτιπός Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ηλία Ηλίας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Βασιλείου Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος Αραδίππου, Μέλος ΣΑΛ
 • Παρπούνα Χρυσόστομος – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης, Μέλος ΣΑΛ
 • Αλέξη Κ. Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος Λειβαδιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Μυτίδη Σίμος – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Πύλας, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρονίκου Κύπρος – Δήμαρχος Δρομολαξιάς-Μενεού, Μέλος ΣΑΛ
 • Τταντή Σάββας – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου, Μέλος ΣΑΛ
 • Κωνσταντίνου Κλεόβουλος – Πρόεδρος Κοιν. Συμβουλίου Περβολιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Πλαστήρας Ηλίας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ (από τον Φεβρουάριο του 2016 σε αντικατάσταση του Μέλους Κωνσταντινίδη Χάρη)
 • Ανδρέας Βύρας – Δήμαρχος, Πρόεδρος ΣΑΛ
 • Ιάσωνος Ιασωνίδης – Αντιδήμαρχος, Μέλος ΣΑΛ
 • Πάμπος Γαβριήλ – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Θεολόγος Μανώλη – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Νίκος Γεωργίου –Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Χριστόδουλος Ιωάννου – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Άκης Ζαννετου – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Δημήτρης Τσαγγάρης – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Γιώργος Λακκοτρύπης – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Γιώργος Θεμιστοκλέους – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Αυξέντης Ευαγγέλου – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Άλκης Ανασταδιάδης – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέας Τταουξιής – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Άθως Καζαντζής – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Μάριος Κουκουμάς – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Νικόλας Γεωργίου – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Άντρη Ανδρέου – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Μόνικα Βασίλεβα Μελέκη – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Γιώργος Κωνσταντίνου – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Άντης Λόππας – Δημοτικός Σύμβουλος,  Μέλος ΣΑΛ
 • Μιχάλης Γιακουμή – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Παντελής Χειμωνίδης – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ανδρέας Χριστοφόρου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Γιώργος Ανδρέου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σωτήρης Ιωάννου – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Ηλίας Ηλία – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Μιχαλάκης Μάλλας – Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΣΑΛ
 • Σωτήρης Αγαπίου – Δημοτικός Σύμβουλος Αραδίππου, Μέλος ΣΑΛ
 • Κύπρος Ανδρονίκου – Πρόεδρος Δ. Σ. Δρομολαξιάς Μενεού, Μέλος ΣΑΛ
 • Νίκος Λυσιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος Λειβαδιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Νεόφυτος Φακοντης – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης, Μέλος ΣΑΛ
 • Σάββας Τταντή – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου, Μέλος ΣΑΛ
 • Κώστας Τίγκης – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Περβολιών, Μέλος ΣΑΛ
 • Σίμος Μυτίδης – Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Πύλας, Μέλος ΣΑΛ