Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Καλωσορίσατε στη διαδικτυακή πύλη Ήρα, η οποία σας παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΣΑΛ πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε μια από τις πιο κάτω οντότητες

Φυσικό Πρόσωπο

Κάθε άνθρωπος ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, η οποία είναι ενταγμένη στα όρια του ΣΑΛ και τιμολογείται ή και εξυπηρετείται από το ΣΑΛ

Νομικό Πρόσωπο

Κάθε νομική οντότητα η οποία δεν είναι φυσικό πρόσωπο αλλά εξουσιοδοτείται από το νόμο να έχει στην κατοχή της ακίνητη περιουσία, η οποία είναι ενταγμένη στα όρια του ΣΑΛ και τιμολογείται ή και εξυπηρετείται από το ΣΑΛ

Συνεργάτες Πολιτικοί Μηχανικοί / Αρχιτέκτονές

Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού να αιτηθεί για εξασφάλιση άδειας σύνδεσης του υποστατικού του με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα Λάρνακας

Πρόσβαση στη Πύλη