Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Έργα

Στάδια κατασκευής αποχετευτικού συστήματος

Η Α΄ Φάση του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο 1992-2000. Αποτελείται από 110km αγωγούς λυμάτων διαμέτρου 160-800cm, 17αντλιοστάσια λυμάτων και Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), ο οποίος βρίσκεται νότια του αεροδρομίου Λάρνακας. Επίσης περιλαμβάνει 9km αγωγών όμβριων υδάτων και 7 αντλιοστάσια. Το κόστος του έργου της Α΄ Φάσης ανήλθε στα €51 εκατομμύρια.

Η Β΄ Φάση του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας θα καλύψει με αγωγούς λυμάτων την υπόλοιπη πόλη της Λάρνακας, μέρος του Δήμου Αραδίππου και τις τουριστικές περιοχές της Δεκέλειας καθώς και με αγωγούς όμβριων υδάτων της πόλης της Λάρνακας. Το έργο της Β΄ Φάσης θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Το έργο αυτό περιλαμβάνει  200km αγωγών λυμάτων, 50km αγωγών όμβριων υδάτων, 10km αγωγών πίεσης  λυμάτων, 2km  αγωγών πίεσης όμβριων υδάτων, 9 νέα αντλιοστάσια λυμάτων και 4 νέα αντλιοστάσια όμβριων υδάτων, όπως επίσης και την Επέκταση και Αναβάθμιση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016.

Η Γ΄ Φάση του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων του ΣΑΛ θα καλύψει τις ανάγκες των κοινοτήτων Κίτι, Περβόλια και του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού. Το αποχετευτικό σύστημα της Γ1 Φάσης θα περιλαμβάνει περίπου 150km αγωγών λυμάτων με συναφή αντλιοστάσια.  Ξεκίνησε η  αναθεώρηση της μελέτης των κοινοτήτων αυτών και η ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, με στόχο να προκηρυχτεί το πρώτο κατασκευαστικό συμβόλαιο τέλος του 2021. Οι κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Κατασκευαστικά Συμβόλαια της  Β΄ Φάσης

Η ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων θα εξυπηρετήσει ολόκληρο το Δήμο Λάρνακας, την τουριστική περιοχή Πύλας, Ορόκλινης και Λειβαδιών μέχρι τον υπεραστικό δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας, καθώς και μέρος του Δήμου Αραδίππου.

Το έργο της Β΄ Φάσης περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και όμβριων υδάτων. Συγκεκριμένα, αφορά 200km αγωγών λυμάτων, 50km αγωγών όμβριων υδάτων, 10km αγωγών πίεσης λυμάτων, 2km  αγωγών πίεσης όμβριων υδάτων, 9 νέα αντλιοστάσια λυμάτων και 4 νέα αντλιοστάσια όμβριων υδάτων. Επίσης το έργο της  Β΄ Φάσης περιλαμβάνει την αναβάθμιση και επέκταση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  από δυναμικότητας 8,500κ.μ. ημερησίως σε δυναμικότητα 18.000κ.μ. ημερησίως (για τις ανάγκες μέχρι το 2027) και 22.000κ.μ. (για τις ανάγκες μέχρι το έτος 2047). Το κατασκευαστικό Συμβόλαιο της αναβάθμισης της ΕΕΛ ολοκληρώθηκε το έτος 2016.

Το 2017, δόθηκε σε λειτουργία το πιο μεγάλο μέρος του αποχετευτικού συστήματος της Λάρνακας. Συγκεκριμένα εξυπηρετήθηκε η περιοχή της Δροσιάς (Ενορία Αγίου Νικολάου), η οποία αφορά τα κατασκευαστικά συμβόλαια  C11, C13 & C16. Ενώ το 2018 ήταν καθοριστικό καθώς ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος της περιοχής του Νέου Νοσοκομείου Λάρνακας (κατασκευαστικό Συμβόλαιο C14) και της περιοχής του Κρασά, που εμπίπτει στα δημοτικά όρια Αραδίππου (κατασκευαστικό Συμβόλαιο C18). Παράλληλα, δόθηκε σε λειτουργία και ένα μέρος της περιοχής Χρυσοπολίτισας (κατασκευαστικό Συμβόλαιο C12) καθώς μεγάλο μέρος αυτού λόγω ύπαρξης αρχαιοτήτων δεν είναι εφικτό στο παρόν στάδιο να κατασκευαστεί το κεντρικό δίκτυο λυμάτων. Για το λόγο αυτό έχει επαναπροκυρυχτεί έτσι ώστε να γίνει μια εκτενέστερη μελέτη. Τέλος του έτους 2019  δόθηκε σε λειτουργία και το κατασκευαστικό συμβόλαιο C15, το οποίο καλύπτει μέρος της Βιομηχανικής περιοχής Λάρνακας καθώς και μέρος της Ορόκλινης.  Ενώ το  κατασκευαστικό συμβόλαιο C21  επαναπροκυρήχτηκε ως C21A και ξεκινήσαν οι κατασκευαστικές εργασίες του το Μάρτιο 2020 .

Το Έργο αυτό αφορά την κατασκευή αντλιοστασίου ομβρίων υδάτων και μικρού μήκους δικτύου ομβρίων υδάτων. Κατασκευάστηκε στην περιοχή ανατολικά της Λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη και βόρεια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, στη Λάρνακα και εξυπηρετεί περιοχή πέριξ του αντλιοστασίου. Η αξία του έργου είναι €1.232.799,65 πλέον ΦΠΑ.
Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2019 και υπήρξε τμηματική παραλαβή του μεγαλύτερου μέρους του έργου στις 10/8/2020, ημερομηνία κατά την οποία το οδικό δίκτυο και το αντλιοστάσιο τέθηκαν σε λειτουργία. Το υπόλοιπο μέρος του έργου παραλήφθηκε στις 16/10/2020.
Σκοπός του Έργου είναι η συλλογή ομβρίων υδάτων και η διοχέτευση τους με βαρύτητα σε αντλιοστάσιο και από εκεί η μεταφορά των ομβρίων υδάτων με άντληση στο υπερυψωμένο κανάλι του Τμήματος Δημοσίων Έργων (κάτω από τη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού).


Το Έργο αυτό είναι αξίας €6.930.000,00 και αποτελεί το μεγαλύτερο σε δυνατότητα άντλησης Έργο της Κύπρου.
Συγκεκριμένα, αφορά την:
• κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Σωτήρος της Λάρνακας, και
• κατασκευή Αντλιοστασίου ομβρίων, κτήριο Διοίκησης και καταθλιπτικών αγωγών
Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο 2019 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2021. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, επηρεάστηκε από την μεγάλη πυκνότητα ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.
Η περιοχή Σωτήρος διαχρονικά, κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, με τις πρώτες βροχές παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα πλημμυρών. Η λειτουργία του αντλιοστασίου S9, θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στην αναφερόμενη περιοχή. Το Έργο περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες αγωγών όμβριων υδάτων στις οδούς Πετράκη Κυπριανού, Ευβοίας, Προδρόμου, Πατρών, Πριάμου, Ελευσίνος, Αναγεννήσεως, Πλαταιών, Πατρικίου Λουμούμπα, Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου ΙΙ, Λεοντίου Μαχαιρά, Αγίου Δημητρίου και Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.
Σκοπός του έργου είναι η συλλογή ομβρίων υδάτων με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο και από εκεί η μεταφορά των ομβρίων υδάτων με άντληση στο υπερυψωμένο κανάλι του Τμήματος Δημοσίων Έργων (κάτω από τη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού).

Κατασκευαστικά Συμβόλαια Φάσης Α’, των οποίων το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων βρίσκεται σε λειτουργία.

Κατασκευαστικά Συμβόλαια Φάσης Β’, των οποίων το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων έχει τεθεί σε λειτουργία.

Η Γ΄ Φάση του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων του ΣΑΛ θα καλύψει τις ανάγκες των κοινοτήτων Κίτι, Περβόλια και του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού. Το αποχετευτικό σύστημα της Γ΄ Φάσης θα περιλαμβάνει περίπου 150km αγωγών λυμάτων με συναφή αντλιοστάσια.  Το Σεπτέμβριο 2019 προκυρήχτηκε ο διαγωνισμός για πρόσληψη Συμβούλων Μηχανικών για την:

(α) Εκπόνηση Μελετών,

(β) Ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για προκήρυξη διαγωνισμών,

(γ) Αξιολόγηση των προσφορών,

(δ) Επίβλεψη των κατασκευαστικών συμβολαίων

Η Σύμβαση κατακυρώθηκε στην Κοινοπραξία Ροικός Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανωνύμη Εταιρεία- Ζ & Α Π.Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία και υπογράφτηκε στις 19/06/2020  και στόχο έχει την έναρξη των κατασκευαστικών Συμβολαίων το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και την ολοκλήρωσή τους το πρώτο εξάμηνο του 2026.