Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Έργα

Στάδια κατασκευής αποχετευτικού συστήματος

Α’ Φάση

Η Α΄ Φάση του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο 1992-2000. Αποτελείται από 110km αγωγούς λυμάτων διαμέτρου 160-800cm, 17αντλιοστάσια λυμάτων και Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), ο οποίος βρίσκεται νότια του αεροδρομίου Λάρνακας. Επίσης περιλαμβάνει 9km αγωγών όμβριων υδάτων και 7 αντλιοστάσια. Το κόστος του έργου της Α΄ Φάσης ανήλθε στα €51 εκατομμύρια.

Β΄ Φάση

Η ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων εξυπηρετεί τις περιοχές του Δήμου Λάρνακας, που δεν έχουν ολοκληρωθεί με την Α΄Φάση, μέρος  της τουριστικής περιοχής Πύλας, Ορόκλινης και Λειβαδιών μέχρι τον υπεραστικό δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας, καθώς και μέρος του Δήμου Αραδίππου.

Το έργο της Β΄ Φάσης περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και όμβριων υδάτων. Συγκεκριμένα, αφορά 200km αγωγών λυμάτων, 50km αγωγών όμβριων υδάτων, 10km αγωγών πίεσης λυμάτων, 2km  αγωγών πίεσης όμβριων υδάτων, 9 νέα αντλιοστάσια λυμάτων και 4 νέα αντλιοστάσια όμβριων υδάτων. Επίσης το έργο της  Β΄ Φάσης περιλαμβάνει την αναβάθμιση και επέκταση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  από δυναμικότητας 8,500κ.μ. ημερησίως σε δυναμικότητα 18.000κ.μ. ημερησίως (για τις ανάγκες μέχρι το 2027) και 22.000κ.μ. (για τις ανάγκες μέχρι το έτος 2047). Το κατασκευαστικό Συμβόλαιο της αναβάθμισης του ΕΕΛ ολοκληρώθηκε το έτος 2016.

Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το κατασκευαστικό Συμβόλαιο C19 που αφορά σύστημα ομβρίων, απαμβλύνοντας το πρόβλημα πλημυρών στην περιοχή που περιβάλλεται των οδών Παύλου Βαρδασερίδη, Πατρών και Αρχ.Κυπριανού.

Το 2017, δόθηκε σε λειτουργία το πιο μεγάλο μέρος του αποχετευτικού συστήματος της Λάρνακας. Συγκεκριμένα εξυπηρετήθηκε η περιοχή της Δροσιάς (Ενορία Αγίου Νικολάου), η οποία αφορά τα κατασκευαστικά συμβόλαια  C11, C13 & C16. Ενώ το 2018 ήταν καθοριστικό καθώς ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος της περιοχής του Νέου Νοσοκομείου Λάρνακας (κατασκευαστικό Συμβόλαιο C14) και της περιοχής του Κρασά, που εμπίπτει στα δημοτικά όρια Αραδίππου (κατασκευαστικό Συμβόλαιο C18).

Τέλος του έτους 2019  δόθηκε σε λειτουργία και το κατασκευαστικό συμβόλαιο C15, το οποίο καλύπτει μέρος της Βιομηχανικής περιοχής Λάρνακας καθώς και μέρος της Ορόκλινης.  Ενώ το  κατασκευαστικό συμβόλαιο C21  επαναπροκυρήχτηκε ως C21A και ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2021.

Παράλληλα, δόθηκε σε λειτουργία και ένα μέρος της περιοχής Χρυσοπολίτισας (κατασκευαστικό Συμβόλαιο C12) καθώς σε μεγάλο μέρος αυτού λόγω ύπαρξης αρχαιοτήτων δεν ήταν εφικτό να κατασκευαστεί τόσο το κεντρικό δίκτυο λυμάτων όσο και των ομβρίων. Για το λόγο αυτό το Έργο επαναπροκυρήχθηκε σε δύο φάσεις. Στην φάση Α΄ που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και αφορούσε την διερεύνηση και διαχείριση αρχαιοτήτων και  υπηρεσιών και στην φάση Β, που έχει αρχίσει τον Ιανουάριο 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές 2024, με στόχο την κατασκευή των δικτύων λυμάτων και ομβρίων και την οριστική επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή του αρχαίου Κιτίου.

Ουσιαστικά το Συμβόλαιο C12, με τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του, αποτελεί και το τελευταίο Συμβόλαιο της Β΄Φάσης.

Γ΄ Φάση

Η Γ΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας έχει ως στόχο την κατασκευή των δικτύων συλλογής αστικών λυμάτων στους οικισμούς Δρομολαξιά-Μενεού, Κίτι, Περβόλια και Τερσεφάνου και τη μεταφορά αυτών στον υφιστάμενο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων (ΣΕΛ) της Λάρνακας.

Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει δίκτυα βαρύτητας μήκους περίπου 181 km (κεντρικούς συλλεκτήρες και εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης), οικιακές συνδέσεις, οκτώ (8) κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων για τα υψομετρικά χαμηλά σημεία και δίκτυο κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών (αγωγών πίεσης) συνολικού μήκους περίπου 10,5 km. Τα δίκτυα συλλογής λυμάτων της περιοχής μελέτης διακρίνονται σε οκτώ (8) περιοχές και ορίζονται από τις αντίστοιχες λεκάνες φόρτισης των οκτώ (8) προβλεπόμενων κεντρικών αντλιοστασίων.

Το Έργο αυτό αφορά την κατασκευή αντλιοστασίου ομβρίων υδάτων και μικρού μήκους δικτύου ομβρίων υδάτων. Κατασκευάστηκε στην περιοχή ανατολικά της Λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη και βόρεια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, στη Λάρνακα και εξυπηρετεί περιοχή πέριξ του αντλιοστασίου. Η αξία του έργου είναι €1.232.799,65 πλέον ΦΠΑ.
Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2019 και υπήρξε τμηματική παραλαβή του μεγαλύτερου μέρους του έργου στις 10/8/2020, ημερομηνία κατά την οποία το οδικό δίκτυο και το αντλιοστάσιο τέθηκαν σε λειτουργία. Το υπόλοιπο μέρος του έργου παραλήφθηκε στις 16/10/2020.
Σκοπός του Έργου είναι η συλλογή ομβρίων υδάτων και η διοχέτευση τους με βαρύτητα σε αντλιοστάσιο και από εκεί η μεταφορά των ομβρίων υδάτων με άντληση στο υπερυψωμένο κανάλι του Τμήματος Δημοσίων Έργων (κάτω από τη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού).


Το Έργο αυτό είναι αξίας €6.930.000,00 και αποτελεί το μεγαλύτερο σε δυνατότητα άντλησης Έργο της Κύπρου.
Συγκεκριμένα, αφορά την:
• κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Σωτήρος της Λάρνακας, και
• κατασκευή Αντλιοστασίου ομβρίων, κτήριο Διοίκησης και καταθλιπτικών αγωγών
Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο 2019 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2021. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, επηρεάστηκε από την μεγάλη πυκνότητα ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.
Η περιοχή Σωτήρος διαχρονικά, κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, με τις πρώτες βροχές παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα πλημμυρών. Η λειτουργία του αντλιοστασίου S9, θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στην αναφερόμενη περιοχή. Το Έργο περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες αγωγών όμβριων υδάτων στις οδούς Πετράκη Κυπριανού, Ευβοίας, Προδρόμου, Πατρών, Πριάμου, Ελευσίνος, Αναγεννήσεως, Πλαταιών, Πατρικίου Λουμούμπα, Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου ΙΙ, Λεοντίου Μαχαιρά, Αγίου Δημητρίου και Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.
Σκοπός του έργου είναι η συλλογή ομβρίων υδάτων με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο και από εκεί η μεταφορά των ομβρίων υδάτων με άντληση στο υπερυψωμένο κανάλι του Τμήματος Δημοσίων Έργων (κάτω από τη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού).

Κατασκευαστικά Συμβόλαια Φάσης Α’, των οποίων το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων βρίσκεται σε λειτουργία.

Η Γ΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας έχει ως στόχο την κατασκευή των δικτύων συλλογής αστικών λυμάτων στους οικισμούς Δρομολαξιά-Μενεού, Κίτι, Περβόλια και Τερσεφάνου και τη μεταφορά αυτών στον υφιστάμενο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων (ΣΕΛ) της Λάρνακας.

Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει δίκτυα βαρύτητας μήκους περίπου 181 km (κεντρικούς συλλεκτήρες και εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης), οικιακές συνδέσεις, οκτώ (8) κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων για τα υψομετρικά χαμηλά σημεία και δίκτυο κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών (αγωγών πίεσης) συνολικού μήκους περίπου 10,5 km. Τα δίκτυα συλλογής λυμάτων της περιοχής μελέτης διακρίνονται σε οκτώ (8) περιοχές και ορίζονται από τις αντίστοιχες λεκάνες φόρτισης των οκτώ (8) προβλεπόμενων κεντρικών αντλιοστασίων.

Η λειτουργία του Έργου θα καλύψει τις ανάγκες των 29.000 κατοίκων (εκτίμηση για 2020) της περιοχής, ενώ έγινε και πρόβλεψη 40ετίας, για 40.000 κατοίκους μέχρι το 2060 (η εκτίμηση έγινε περί τα τέλη του 2020 αξιοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία με βάση την απογραφή του 2011). Η μέση ημερήσια παροχή αστικών λυμάτων αναμένεται να είναι 6.813 m3/ημέρα, με μέγιστη ημερήσια παροχή 8.120 m3/ημέρα.

Το εν λόγω Έργο είναι πρώτης προτεραιότητας, καθώς αφορά στη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις της έναντι στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων 91/271/ΕΟΚ, για την οποία υπάρχει Καταδικαστική Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερ. 5/3/2020 (Υπόθεση C-248/19). Με την υλοποίηση του Έργου θα καλυφθούν οι απαιτήσεις συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τους οικισμούς Κίτι, Περβόλια, Δρομολαξιά-Μενεού, οι οποίοι εμπίπτουν στο Πρόγραμμα Εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας.

Σημειώνεται ότι η κοινότητα της Τερσεφάνου έχει περιληφθεί στο Έργο ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατασκευή του φράγματος αποθήκευσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, ήτοι ανακτημένο νερό, το οποίο θα παράγεται από το ΣΕΛ της Λάρνακας και ως εκ τούτου το αντίστοιχο Κατασκευαστικό Συμβόλαιο (ήτοι Γ4) δεν περιλαμβάνεται στο Έργο.

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα/οφέλη του Έργου συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, η προστασία του περιβάλλοντος και των υπόγειων υδάτινων πόρων καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της μείωσης της απόρριψης ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων. Το Έργο θα επιφέρει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην περιοχή, καθώς η διαχείριση των λυμάτων θα γίνεται με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο και δεν θα υφίσταται ο κίνδυνος ρύπανσης του υπεδάφους και των υπόγειων υδάτων από τη χρήση των σηπτικών/απορροφητικών δεξαμενών. Παράλληλα, η δημιουργία κεντρικού αποχετευτικού συστήματος θα συμβάλει και στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από πιθανή ρύπανση από αστικά λύματα.

Συγχρηματοδότηση Έργου

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Ο Δικαιούχος του Έργου είναι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (https://www.lsdb.org.cy/), το οποίο εκτελεί το εν λόγω Έργο εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργου

Συμβόλαιο Γ1 – ΣΑΛ 21/2021 (Τμήμα Κίτι Μενεού-Δρομολαξιά και παραλιακή ζώνη)
Αφορά στην κατασκευή του δικτύου της ανατολικής υπολεκάνης του οικισμού Κίτι, τμήματος του οικισμού Δρομολαξιάς-Μενεού, του συλλεκτήρα της οδού Μενεού-Περβόλια, του παραλιακού μετώπου Περβολίων και Μενεού και τους καταθλιπτικούς αγωγούς των κεντρικών αντλιοστασίων CA, CB, CC, CD και CE. Το αποχετευτικό δίκτυο συνίστανται από βαρυτικούς αγωγούς διαμέτρων Φ200 έως Φ500 μήκους ~46,2 Km, καταθλιπτικούς αγωγούς διαμέτρων Φ110 έως Φ500 μήκους ~6,8 Km και ~930 φρεάτια επίσκεψης, καθώς και τους αγωγούς των οικιακών συνδέσεων.

Συμβόλαιο Γ2 – ΣΑΛ 2/2022 (Υπόλοιπο τμήμα Μενεού-Δρομολαξιά)
Αφορά στην κατασκευή του δικτύου του κεντρικού και βόρειου τμήματος του οικισμού Δρομολαξιάς-Μενεού και τους καταθλιπτικούς αγωγούς του κεντρικού αντλιοστασίου CG και των τοπικών αντλιοστασίων Ci, Ck, Cl, και Cm. Το αποχετευτικό δίκτυο συνίστανται από βαρυτικούς αγωγούς διαμέτρων Φ200 έως Φ315 μήκους ~52,0 Km, καταθλιπτικούς αγωγούς διαμέτρων Φ110 έως Φ200 μήκους ~2,2 Km, ~1070 φρεάτια επίσκεψης, καθώς και τους αγωγούς των οικιακών συνδέσεων.

Συμβόλαιο Γ3 – ΣΑΛ 3/2022 (Τμήμα Κίτι-Περβόλια)
Αφορά στην κατασκευή του δικτύου της δυτικής και κεντρικής υπολεκάνης του οικισμού Κίτι, το κυρίως τμήμα του οικισμού Περβόλια και του καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου CF. Αποδέκτης των αγωγών του δικτύου της Σύμβασης Γ3 είναι το αντλιοστάσιο CH στα Περβόλια, το οποίο αποτελεί και το όριο μεταξύ των Συμβάσεων Γ1 και Γ3. Το αποχετευτικό δίκτυο συνίστανται από βαρυτικούς αγωγούς διαμέτρων Φ200 έως Φ500 μήκους ~57,6 Km, καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρου Φ250 μήκους ~1,5 Km και ~1280 φρεάτια επίσκεψης, καθώς και τους αγωγούς των οικιακών συνδέσεων.

Συμβόλαιο Γ5 – ΣΑΛ 5/2022 (Αντλιοστάσια)
Αφορά στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση οκτώ (8) κεντρικών αντλιοστασίων (CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG και CH) και τεσσάρων (4) τοπικών αντλιοστασίων (Ci, Ck, Cl, και Cm), συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τους έργων και των απαιτούμενων έργων διασύνδεσής τους με τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης και τους κεντρικούς καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς.

Επιπρόσθετα, το Έργο περιλαμβάνει τη Σύμβαση ΣΑΛ 15/2019, η οποία αφορά σε παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών για την εκπόνηση μελετών, την ετοιμασία εγγράφων προσφορών για προκήρυξη διαγωνισμών, την αξιολόγηση προσφορών και την επίβλεψη των Κατασκευαστικών Συμβολαίων. Η Σύμβαση, η οποία κατακυρώθηκε στην Κοινοπραξία «Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμη Εταιρεία – Ζ & Α.Π. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία» και υπογράφηκε στις 19/6/2020, βρίσκεται σε εξέλιξη.