Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Όραμα και Αποστολή

Βασική αποστολή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) είναι η συνεχής βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους δημότες μας και η συνεχής επένδυση σε νέα τεχνολογία με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση των αποχετευτικών έργων στις εκάστοτε περιοχές που εξυπηρετεί το Συμβούλιο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όραμα μας είναι να συμβάλλουμε στην κοινωνία της Λάρνακας παρέχοντας άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.