Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Προμήθεια Βιολογικής Λάσπης

Η βιολογική λάσπη είναι παράγωγο της επεξεργασίας λυμάτων.  Η παραγώμενη λάσπη υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποξήρανση.  Περιέχει ιχνοστοιχεία που την καθιστούν φυσικό λίπασμα και καλό εδαφοβελτιωτικό.

Ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας παράγει ετησίως 1,000 τόνοι λάσπης (με υγρασία 10%-20%).  Ολόκληρη η ποσότητα λάσπης διατίθεται σε γεωργούς της επαρχίας Λάρνακας.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της βιολογικής λάσπης ελέγχονται τακτικά από το ΣΑΛ και το Τμήμα Γεωργίας και συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και τους Κανονισμούς.  Για την τοποθέτηση λάσπης στα χωράφια ακολουθείται η ενδεδειγμένη διαδικασία με τη χρήση κοπροδιανομένα και άμεσο όργωμα.

Σχετικά Έντυπα