Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του  Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει πηγή ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πληροφόρησης για τους πολίτες.

Στόχος μας η ιστοσελίδα να βελτιώνεται συνεχώς έτσι ώστε να διαδραματίσει την όσο το δυνατόν πιο ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση του κάθε πολίτη, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για το αποχετευτικό σύστημα της πόλης μας, για την πορεία των κατασκευαστικών συμβολαίων, για τεχνικά, οικονομικά, διοικητικά και άλλα θέματα σχετικά με τον οργανισμό μας.

Βασική αποστολή του Συμβούλιου Αποχετεύσεων Λάρνακας  είναι η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της μείζονος Λάρνακας, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς στόχος μας είναι πάντοτε η μεγιστοποίηση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, η επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού και η αξιοποίηση της βιολάσπης.  Περαιτέρω, και με την επικείμενη ολοκλήρωση της Β Φάσης του αποχετευτικού συστήματος, ξεκίνησαν οι εργασίες για εγκατάσταση συστήματος αποχετεύσεων λυμάτων  στο Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού και στις Κοινότητες Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου (Γ1’ Φασης) με τη σύναψη συμφωνίας για εκπόνηση μελετών, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για προκήρυξη διαγωνισμών, αξιολόγηση των προσφορών και επίβλεψη των κατασκευαστικών έργων στις περιοχές της Γ1’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας.  Παράλληλα, έχουν τροχοδρομηθεί οι διαδικασίες για επέκταση των ορίων, με την ένταξη των γειτονικών Δήμων Αραδίππου και Λιβαδιών και των Κοινοτήτων Βορόκληνης και Πύλας.

Όραμα μας είναι να καταστεί το ΣΑΛ μια σύγχρονη αρχή, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στον φορολογούμενο, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.  Για το σκοπό αυτό, επιδιώκουμε η ιστοσελίδα του ΣΑΛ να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο  επικοινωνίας και γνώσης, παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες.  Σε αυτή την προσπάθεια, με ευχαρίστηση αναμένουμε τις δικές σας παρατηρήσεις, ιδέες και προτάσεις που θα κάνουν στην ιστοσελίδα μας πληρέστερη και πιο φιλική.

Άγγελος Χατζηχαραλάμπους

Γενικός Διευθυντής