Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Ο Υγροβιότοπος στο Σταθμό μας

Ο χώρος του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, που είναι περιτριγυρισμένος από τις Αλυκές Λάρνακας είναι από μόνος του ένας όμορφος βιότοπος. Εδώ βρίσκουν χειμερινό καταφύγιο χιλιάδες αποδημητικά πουλιά.

Το Τμήμα Δασών έχει κατασκευάσει ξύλινο παρατηρητήριο κοντά στις δεξαμενές αποθήκευσης των επεξεργασμένων λυμάτων από όπου μπορεί κάποιος να θαυμάσει τα διάφορα είδη πουλιών που φιλοξενούν οι δεξαμενές . Αυτά τα πουλιά καταγράφονται τόσο από το Ταμείο Θύρας όσο και από το Σύλλογο Ορνιθολόγων.

Τα συνήθη πουλιά που μας επισκέπτονται είναι φλαμίγκος, πάπιες, πελεκάνοι και ερωδιοί.

     

Καταγραφές πτηνοπανίδας για την αναπαραγωγική περίοδο 2020

Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες: