Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Πληρωμές μέσω διαδικτύου

Εξόφληση Λογαριασμού μέσω του Διαδικτύου

Για την πληρωμή των αποχετευτικών τελών ηλεκτρονικά κάντε κλικ στο www.jccsmart.com και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας