Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Προκήρυξη νέων διαγωνισμών

Για να ενημερωθείτε για ανοιχτούς διαγωνισμούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για τους οποίους δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των προσφορών, ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Μεταβείτε στο σύνδεσμο:https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareAdvancedSearch.do?type=cft
  2. Στο πεδίο «Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:» πληκτρολογήστε «Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας».
 2. Πιέστε το πλήκτρο «Αναζήτηση».
 3. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν οι ανοιχτοί διαγωνισμοί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για τους οποίους δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των προσφορών.
 4. Επιλέξτε το διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει.
 5. Επιλέξτε «Προβολή Μενού Διαγωνισμού».
 6. Επιλέξτε «Έγγραφα Διαγωνισμού».
 7. Από την ήδη ανοικτή Καρτέλα “Προκηρύξεις” επιλέξτε και κατεβάστε τις Προκηρύξεις που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
 8. Ανοίξετε την Καρτέλα “Έγγραφα Διαγωνισμού” και επιλέξτε και κατεβάστε τα Έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
 9. Συστήνεται να συσχετιστείτε με το Διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει ούτως ώστε να ενημερώνεστε αυτόματα για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν στο διαγωνισμό, όπως η δημοσίευση διορθωτικού εγγράφου, δημοσίευση διορθωτικής προκήρυξης ή δημοσίευση Διευκρινήσεων.
 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 1/2021

ΤοΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας έχει προκηρύξει διαγωνισμο για την προμήθεια και παράδοση δώδεκα (12) αντλιών λυμάτων για τις ανάγκες του (ΣΑΛ).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/02/2021

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4557953

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 17/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμο για την προμήθεια και παράδοση τριών καινούριων βυθιζόμενων αντλιών λυμάτων για δύο αντλιοστάσια στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29/01/2021

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4535332

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 15/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμο για αγορά υπηρεσιών ενός Χημικού.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6/10/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4387932

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 14/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμο για προμήθεια χημικών για τον καθαρισμό των μεμβρανών.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 2/10/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4382104

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 13/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμο για προμήθεια εξαρτημάτων των αντλιών και αναδευτήρων.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23/10/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4399870

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 10/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για προμήθεια και συντήρηση τεσσάρων (4) εμπορικών οχημάτων τύπου hatchback-minivan.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16/7/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4248843

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 9/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 9/6/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4200233

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 7/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια, χλωριούχου σιδήρου για την καταπολέμηση υδρόθειου στο δίκτυο λυμάτων.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10/04/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=4146764

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 6/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών για μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος εφοδιασμένο με σύστημα πιέσεως και αναρρόφησης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/03/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=4121601

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 5/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια και παράδοση άλατος (χλωριούχου νατρίου) για τις ανάγκες της μονάδας παραγωγής χλωρίνης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 18/03/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=4113090

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 3/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας δυο δεξαμενών HDPE για χλωρίνη.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 26/03/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4125051

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 2/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τη λειτουργία και συντήρηση Βιολογικού Σταθμού και Αντλιοστασίων.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 31/01/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4048632

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΣΑΛ 1/2020

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων για τη Β’ Φάση του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και ομβρίων – Κατασκευή ομβρίων οδός Ίσσου

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10/02/2020

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4038625