Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Προκήρυξη νέων διαγωνισμών

Για να ενημερωθείτε για ανοιχτούς διαγωνισμούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για τους οποίους δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των προσφορών, ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Μεταβείτε στο σύνδεσμο:https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareAdvancedSearch.do?type=cft
  2. Στο πεδίο «Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:» πληκτρολογήστε «Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας».
 2. Πιέστε το πλήκτρο «Αναζήτηση».
 3. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν οι ανοιχτοί διαγωνισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους οποίους δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των προσφορών.
 4. Επιλέξτε το διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει.
 5. Επιλέξτε «Προβολή Μενού Διαγωνισμού».
 6. Επιλέξτε «Έγγραφα Διαγωνισμού».
 7. Από την ήδη ανοικτή Καρτέλα “Προκηρύξεις” επιλέξτε και κατεβάστε τις Προκηρύξεις που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
 8. Ανοίξετε την Καρτέλα “Έγγραφα Διαγωνισμού” και επιλέξτε και κατεβάστε τα Έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
 9. Συστήνεται να συσχετιστείτε με το Διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει ούτως ώστε να ενημερώνεστε αυτόματα για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν στο διαγωνισμό, όπως η δημοσίευση διορθωτικού εγγράφου, δημοσίευση διορθωτικής προκήρυξης ή δημοσίευση Διευκρινήσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-Procurement

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 5/2019

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/4/2019

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3627370

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-Procurement

Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για περίοδο 12 μηνών με εκτιμώμενη αξία €18.000 και δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την αρμόδια λειτουργό στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ioanna.ioannidou@lsdb.org.cy ή στο τηλέφωνο 24662252, 99414890 κα. Ιωάννα Ιωαννίδου για να τους αποσταλούν τα έγγραφα του διαγωνισμού. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 24 Απριλίου και ώρα 12:00 μμ στο κιβώτιο προσφορών της αναθέτουσας αρχής στην Ήρας και Φ.Κόντογλου γωνία, 1ος όροφος.