Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Προκήρυξη νέων διαγωνισμών

Για να ενημερωθείτε για ανοιχτούς διαγωνισμούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για τους οποίους δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των προσφορών, ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Μεταβείτε στο σύνδεσμο:https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareAdvancedSearch.do?type=cft
  2. Στο πεδίο «Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:» πληκτρολογήστε «Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας».
 2. Πιέστε το πλήκτρο «Αναζήτηση».
 3. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν οι ανοιχτοί διαγωνισμοί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για τους οποίους δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των προσφορών.
 4. Επιλέξτε το διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει.
 5. Επιλέξτε «Προβολή Μενού Διαγωνισμού».
 6. Επιλέξτε «Έγγραφα Διαγωνισμού».
 7. Από την ήδη ανοικτή Καρτέλα “Προκηρύξεις” επιλέξτε και κατεβάστε τις Προκηρύξεις που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
 8. Ανοίξετε την Καρτέλα “Έγγραφα Διαγωνισμού” και επιλέξτε και κατεβάστε τα Έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
 9. Συστήνεται να συσχετιστείτε με το Διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει ούτως ώστε να ενημερώνεστε αυτόματα για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν στο διαγωνισμό, όπως η δημοσίευση διορθωτικού εγγράφου, δημοσίευση διορθωτικής προκήρυξης ή δημοσίευση Διευκρινήσεων.