Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Προκήρυξη νέων διαγωνισμών

Για να ενημερωθείτε για ανοιχτούς διαγωνισμούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για τους οποίους δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των προσφορών, ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Μεταβείτε στο σύνδεσμο:https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareAdvancedSearch.do?type=cft
  2. Στο πεδίο «Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:» πληκτρολογήστε «Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας».
 2. Πιέστε το πλήκτρο «Αναζήτηση».
 3. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν οι ανοιχτοί διαγωνισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους οποίους δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των προσφορών.
 4. Επιλέξτε το διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει.
 5. Επιλέξτε «Προβολή Μενού Διαγωνισμού».
 6. Επιλέξτε «Έγγραφα Διαγωνισμού».
 7. Από την ήδη ανοικτή Καρτέλα “Προκηρύξεις” επιλέξτε και κατεβάστε τις Προκηρύξεις που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
 8. Ανοίξετε την Καρτέλα “Έγγραφα Διαγωνισμού” και επιλέξτε και κατεβάστε τα Έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
 9. Συστήνεται να συσχετιστείτε με το Διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει ούτως ώστε να ενημερώνεστε αυτόματα για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν στο διαγωνισμό, όπως η δημοσίευση διορθωτικού εγγράφου, δημοσίευση διορθωτικής προκήρυξης ή δημοσίευση Διευκρινήσεων.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 7/2019

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την εκτέλεση έργων τοποθέτησης δημόσιων αγωγών λυμάτων και ομβρίων, δημόσιων υπονόμων υποδομής και άλλων εργσιών συντήρησης δικτύου του ΣΑΛ .

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 31/05/2019

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3651156