Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Έργα σε εξέλιξη

Το έργο αφορά την διερεύνηση, διαχείριση και καθαρισμό των χανδάκων από αρχαιότητες, υφιστάμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια, έτσι ώστε να καθοριστεί η τελική όδευση δικτύου που θα εφαρμοστεί μελλοντικά από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας για την κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων.

Το Συμβόλαιο βρίσκεται στον πυρήνα του αρχαίου Κιτίου και καλύπτει την περιοχή Μητροπόλεως. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις οδούς Τεύκρου, Αγίου Νεοφύτου, Κίμωνος, Ευφροσύνης Ταρσή, Νικοδήμου Μυλωνά, Χρυσοπολιτίσσης, Δημητράκη Διανέλλου, Τέρα Σάντα καθώς και περιοχές στις οποίες ανευρέθηκαν τάφοι κατά την εκτέλεση του αρχικού συμβολαίου C12, όπως για παράδειγμα, η οδός Χαμίτ Μπέη, Σιττικά Χανούμ και Αγίου Γεωργίου Κοντού.

Το έργο αξίας €4.542.411,15 πλέον ΦΠΑ κατακυρώθηκε στην εργοληπτική εταιρεία AtlasPantou Co Ltd κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Ιούνιο 2020 και αναμένεται η ολοκλήρωση τους εντός του 2023.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι εκτελούνται κατασκευαστικά έργα στους πιο κάτω οδούς/δρόμους:

• Αγίου Γεωργίου Κοντού
• Σταυροδρομίου
• Γιαννάκη Αεροπόρου
• Ανδρέα Στρουθίδη