Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Έργα σε εξέλιξη

Το έργο αφορά την διερεύνηση, διαχείριση και καθαρισμό των χανδάκων από αρχαιότητες, υφιστάμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια, έτσι ώστε να καθοριστεί η τελική όδευση δικτύου που θα εφαρμοστεί μελλοντικά από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας για την κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων.

Το Συμβόλαιο βρίσκεται στον πυρήνα του αρχαίου Κιτίου και καλύπτει την περιοχή Μητροπόλεως. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις οδούς Τεύκρου, Αγίου Νεοφύτου, Κίμωνος, Ευφροσύνης Ταρσή, Νικοδήμου Μυλωνά, Χρυσοπολιτίσσης, Δημητράκη Διανέλλου, Τέρα Σάντα καθώς και περιοχές στις οποίες ανευρέθηκαν τάφοι κατά την εκτέλεση του αρχικού συμβολαίου C12, όπως για παράδειγμα, η οδός Χαμίτ Μπέη, Σιττικά Χανούμ και Αγίου Γεωργίου Κοντού.

Το έργο αξίας €4.542.411,15 πλέον ΦΠΑ κατακυρώθηκε στην εργοληπτική εταιρεία AtlasPantou Co Ltd κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Ιούνιο 2020 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2023.

Η περιοχή εκτέλεσης του Έργου, εκτείνεται μέχρι τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή και την οδό Αθανασίου Διάκου νοτιοδυτικά και τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου προς τα νοτιοανατολικά. Στα βορειοδυτικά οριοθετείται από τη Λεωφόρο Στρατηγού Τιμαγιά, ενώ στα ανατολικά οριοθετείται από τις οδούς Χρυσοπολιτίσσης, Κυριάκου Μάτση, Κίμωνος και Αγίου Νεοφύτου.

Το Συμβόλαιο C12B αποτελεί μέρος του αρχικού Συμβολαίου C12 που έχει τερματιστεί πριν την ολοκλήρωση του με κύρια αιτία την ύπαρξη πληθώρας αρχαιολογικών ευρημάτων.

Το εν λόγω συμβόλαιο, αποτελεί το τελευταίο συμβόλαιο της Β’ Φάσης και αφορά την κατασκευή 2,5χλμ. δικτύου ομβρίων υδάτων και 5.0χλμ. δικτύου λυμάτων. Με την κατασκευή του δικτύου ομβρίων θα λυθεί οριστικά το μακροχρόνιο πρόβλημα πλημυρών στην εν λόγω περιοχή.

Το Έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική εταιρεία CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED και η αξία του ανέρχεται σε €5.190.000 πλέον ΦΠΑ.

Οι εργασίες άρχισαν τον Δεκέμβριο 2022 και θα ολοκληρωθούν αρχές του 2024.

Το Έργο θα καλύψει περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πλημμυρών και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 75%.

Το Συμβόλαιο C20A αφορά την κατασκευή 3,4χλμ αγωγών ομβρίων υδάτων για εξυπηρέτηση της λεκάνης απορροής δυτικά της λεωφ. Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Το νέο δίκτυο θα συνδεθεί με υφιστάμενο δίκτυο το οποίο καταλήγει στο υφιστάμενο κανάλι της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. Το έργο είναι αξίας €2.264.000 πλέον ΦΠΑ.

Το Συμβόλαιο C20Β αφορά την κατασκευή 3,1χλμ αγωγών ομβρίων υδάτων για εξυπηρέτηση της λεκάνης απορροής πέριξ της λεωφ. Αλέξανδρου Παναγούλη  στη Λάρνακα. Το νέο δίκτυο θα καταλήγει στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο ομβρίων S8 του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, που βρίσκεται στην οδό Αλέξανδρου Παναγούλη. Το αντλιοστάσιο S8 εκβάλλει στο υφιστάμενο κανάλι της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. Το έργο είναι αξίας €1.890.200 πλέον ΦΠΑ.

Στην εργοληπτική εταιρεία S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED κατακυρώθηκαν τα δύο έργα κατόπιν δημόσιων διαγωνισμών, καθώς και του ελέγχου από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Το Συμβόλαιο C20B αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023 και το Συμβόλαιο C20A αρχές του 2024.

Το Συμβόλαιο C20D αποτελεί μέρος του ευρύτερου, υπό εξέλιξη, σχεδιασμού και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στην πόλη και αφορά την κατασκευή 2.6χλμ περίπου κεντρικών αγωγών ομβρίων υδάτων διαφόρων διαμέτρων που ποικίλουν από Φ300χιλ.  μέχρι Φ1000χιλ.,στην περιοχή Αγίου Λαζάρου – Οκκουλάρ.

Η περιοχή εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβάνει τις οδούς Αδώνιδος, Δευκαλίωνος, Αφροδίτης, Μιχαλάκη Παρίδη, Απολλωνίου Κιτιεώς, Ονησίλλου, Γεωργίου και Κατόλη, Παλαιπάφου, Σόλων, Αμαθούντος, Ιπποκράτους, Παστέρ, Φλέμιγκ, 28ης Οκτωβρίου, Ελ-Αλαμέην, Ρίμινις, Σπάρτης, Στάλιγκραντ και Οκκουλάρ (μέρος).

Το Έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά Ταμεία κατά 75% και θα αποβλύνει άμεσα το πρόβλημα πλημυρών σε μια από τις κύριες προβληματικές περιοχές της πόλης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών του εργασιών θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αφού το μεγαλύτερο μέρος του συνδέεται σε υφιστάμενο σύστημα του ΣΑΛ και το υπόλοιπο σε κλειστό κανάλι στην Λεωφόρο Φανερωμένης σε τρία σημεία.

Το έργο αξίας €1.892.000 πλέον ΦΠΑ κατακυρώθηκε στην εργοληπτική εταιρεία CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

Οι εργασίες άρχισαν τον Ιανουάριο του 2023 και υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν τέλος 2024.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι εκτελούνται κατασκευαστικά έργα στους πιο κάτω οδούς/δρόμους:

• Αγίου Γεωργίου Κοντού (μέρος)
• Σιττικά Χανούμ
• Αριστείδους
• Ιπποκράτους
• Παστέρ
• Αλέξανδρου Υψηλάντη
• Γαργαραίων
• Σπύρου Τρικούππη
• Θεοτοκοπούλου