Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Έργα σε εξέλιξη

Το έργο αφορά την διερεύνηση, διαχείριση και καθαρισμό των χανδάκων από αρχαιότητες, υφιστάμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια, έτσι ώστε να καθοριστεί η τελική όδευση δικτύου που θα εφαρμοστεί μελλοντικά από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας για την κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων.

Το Συμβόλαιο βρίσκεται στον πυρήνα του αρχαίου Κιτίου και καλύπτει την περιοχή Μητροπόλεως. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις οδούς Τεύκρου, Αγίου Νεοφύτου, Κίμωνος, Ευφροσύνης Ταρσή, Νικοδήμου Μυλωνά, Χρυσοπολιτίσσης, Δημητράκη Διανέλλου, Τέρα Σάντα καθώς και περιοχές στις οποίες ανευρέθηκαν τάφοι κατά την εκτέλεση του αρχικού συμβολαίου C12, όπως για παράδειγμα, η οδός Χαμίτ Μπέη, Σιττικά Χανούμ και Αγίου Γεωργίου Κοντού.

Το έργο αξίας €4.542.411,15 πλέον ΦΠΑ κατακυρώθηκε στην εργοληπτική εταιρεία AtlasPantou Co Ltd κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Ιούνιο 2020 και αναμένεται η ολοκλήρωση τους εντός του 2023.

Το έργο αφορά την κατασκευή 15km αγωγών λυμάτων. Η περιοχή του κατασκευαστικού συμβολαίου C21 ανήκει στο Δήμο Αραδίππου η οποία συνορεύει με το Δήμο Λάρνακας στα νότια, με  γεωργική γη στα βόρεια και δυτικά, και τέλος με το Στάδιο του Γ.Σ.Ζ στα ανατολικά.

Το έργο κατακυρώθηκε κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, στην εργοληπτική εταιρεία ZEMCO CONSTRUCTION LTD και είναι αξίας €3.387.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ των ημερομηνιών 5/4/2021 έως 11/4/2021 θα διεξάγονται κατασκευαστικά έργα στους πιο κάτω δρόμους:

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ C12A (περιοχή Χρυσοπολίτισσα)

Το έργο αφορά τη διερεύνηση, διαχείρηση και καθαρισμό των χανδάκων από αρχαιότητες.

 Οδός Νικοδήμου Μυλωνά (μέρος) από την συμβολή της με την οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ μέχρι την συμβολή της με την οδό Μάρκου Δράκου

 • Οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ (μέρος) από την συμβολή της με την οδό Αδαμάντιου Κοραή μέχρι την συμβολή της με την οδό Νικοδήμου Μυλωνά
 • Οδός Χαμίτ Μπέη (μέρος) από την συμβολή της με την οδό Αλή Ντεντέ (παρά το Δημαρχείο Λύσης) μέχρι την συμβολή της με την οδό Σιττικά Χανούμ
 • Οδός Σιττικά Χανούμ (μέρος)
 • Αγίου Γεωργίου Κοντού (μέρος)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ C21A (περιοχή Βεργίνα)

Το έργο αφορά την κατασκευή 15 km αγωγών λυμάτων.

 • Ορθοδοξίας
 • Αρχιεπισκόπου Παισίου
 • Αγίου Δαμιανού
 • Αγίου Στεφάνου
 • Αγίων Σαράντα
 • Αγίας Ζώνης
 • Αγίου Μηνά
 • Πεζόδρομος Αγίου Χρυσοστόμου

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ S9 (περιοχή Αγίου Ιωάννη)

Το Έργο αφορά την κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και αντλιοστασίου ομβρίων.

 • Οδός Πετράκη Κυπριανού (μέρος)

Το Έργο αφορά την κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και Αντλιοστασίου ομβρίων που θα κατασκευαστούν στη περιοχή Σωτήρος της Λάρνακας. Η περιοχή Σωτήρος διαχρονικά, κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, με τις πρώτες βροχές  παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα πλημμυρών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα επέλθει σημαντική βελτίωση στην αναφερόμενη περιοχή. Το Έργο  περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες αγωγών όμβριων υδάτων στις οδούς Πετράκη Κυπριανού, Ευβοίας, Προδρόμου, Πατρών, Πριάμου, Ελευσίνος, Αναγεννήσεως, Πλαταιών, Πατρικίου Λουμούμπα, Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου ΙΙ, Λεοντίου Μαχαιρά, Αγίου Δημητρίου και Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η αξία  του έργου είναι  €6.930.000,00.

Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο 2019. Το αντλιοστάσιο, οι καταθλιπτικοί αγωγοί και η κατασκευή δικτύου υπολογίζεται να ολοκληρωθούν αρχές Φεβρουαρίου 2021. Το υπολειπόμενο δίκτυο (180 μέτρα) υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2021. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, εξαρτάται από την πυκνότητα ανεύρεσης αρχαιοτήτων.