Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Έργα σε εξέλιξη

Κατασκευαστικό Συμβόλαιο C12Α

Το έργο αφορά την διερεύνηση, διαχείριση και καθαρισμό των χανδάκων από αρχαιότητες, υφιστάμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια, έτσι ώστε να καθοριστεί η τελική όδευση δικτύου που θα εφαρμοστεί μελλοντικά από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας για την κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων.

Το Συμβόλαιο βρίσκεται στον πυρήνα του αρχαίου Κιτίου και καλύπτει την περιοχή Μητροπόλεως. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις οδούς Τεύκρου, Αγίου Νεοφύτου, Κίμωνος, Ευφροσύνης Ταρσή, Νικοδήμου Μυλωνά, Χρυσοπολιτίσσης, Δημητράκη Διανέλλου, Τέρα Σάντα καθώς και περιοχές στις οποίες ανευρέθηκαν τάφοι κατά την εκτέλεση του αρχικού συμβολαίου C12, όπως για παράδειγμα, η οδός Χαμίτ Μπέη, Σιττικά Χανούμ και Αγίου Γεωργίου Κοντού.

Το έργο αξίας €4.542.411,15 πλέον ΦΠΑ κατακυρώθηκε στην εργοληπτική εταιρεία AtlasPantou Co Ltd κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Ιούνιο 2020 και αναμένεται η ολοκλήρωση τους εντός του 2023.

Μάθετε σε ποιους δρόμους εκτελούνται έργα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ των ημερομηνιών 30/5/2022 έως 12/6/2022 θα διεξάγονται κατασκευαστικά έργα στους πιο κάτω δρόμους:

• Αγίου Γεωργίου Κοντού (μέρος) από 1/6/2022
• Χρυσοπολιτίσσης (από τη συμβολή Ευαγόρα Παλλικαρίδη μέχρι την οδό Ρηγαίνης)
• Πλατεία Μητροπόλεως (μέρος)
• Ανδρέα Στρουθίδη (από τη συμβολή της Αιόλου μέχρι την Σταυροδρομίου)
• Χριστάκη Πτωχοπούλου (από το ύψος της Ανδρέα Θεμιστοκλέους μέχρι την οδό Χριστόδουλου Ιακωβίδη)
Skip to toolbar