Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

e-bill

Ψηφιοποίηση Λογαριασμών

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) σας παροτρύνει να συμβάλετε στην προσπάθεια για  αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς τους χρήστες, μέσω της μετάβασης σε ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών και ενημερώσεων.

Για να λαμβάνεται τον λογαριασμό αποχετευτικών τελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας παρακαλούμε να συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 24-815222 ή στο accounts@lsdb.org.cy

 • Drop files here or
  Max. file size: 10 MB.
  • Τι προσφέρω με την ψηφιοποίηση των λογαριασμών μου;

   • Εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι που θα διοχετευτούν σε άλλα αναγκαία έργα του δικτύου αποχετεύσεων, με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών του δικτύου.
   • Μειώνεται η επιβάρυνση μας στο περιβάλλον, δηλαδή μειώνεται η ρύπανση και η χρήση χαρτιού, με σκοπό τη διαφύλαξη περιορισμένων πόρων για τις επόμενες γενιές.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.