Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Τι να μην ρίχνω στο αποχετευτικό

Αγαπητέ/ή συμπολίτη/συμπολίτισσα,

Η ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος εξαρτάται άμεσα από τη σωστή χρήση που του γίνεται. Για το λόγο αυτό επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε τι πρέπει να αποφεύγετε να απορρίπτετε στο σύστημα αποχετεύσεων, έτσι ώστε αυτό να λειτουργεί ομαλά και άψογα χωρίς να προκαλείται κίνδυνος φραξίματος στους αγωγούς σας..

Νερά της βροχής
Απαγορεύονται αυστηρά. Αυτά διοχετεύονται μόνο στις σχάρες του δρόμου, όπου υπάρχουν, ή σε απορροφητικούς λάκκους μαζί με τα υπόγεια νερά.

Λάδια
Καλύτερα μετά από κάθε χρήση, τα λάδια να μαζεύονται σε δοχεία και να απορρίπτονται στα σκύβαλα ή για μεγάλες ποσότητες να τοποθετείται λιποπαγίδα.

Πάνες και Σερβιέτες υγείας
Πρέπει να απορρίπτονται στα σκύβαλα για  να μη φράσσουν τους αγωγούς.

Άμμος
Να τοποθετείται αμμοπαγίδα εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες.

Μπογιές και άλλες χημικές ουσίες
Απαγορεύεται  αυστηρά  η απόρριψη τους στο αποχετευτικό σύστημα.

Τώρα που έχετε συνδέσει το υποστατικό σας με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης, έχετε και εσείς συμβάλει στη βελτίωση του φυσικού της περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στη Λάρνακα.


Για πληροφόρησή σας, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας επεξεργάζεται και ανακυκλώνει καθημερινά 7.000 κυβικά μέτρα 
λυμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για άρδευση κτηνοτροφικών φυτών και χώρων πρασίνου.