Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Πώς να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας

Για διευκόλυνση του κοινού, η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει με τους πιο κάτω τρόπους:

  1. Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα jccsmart.com ή μέσω της διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης πελατών ΗΡΑ (lsdb.org.cy/ira) ή μέσω των ψηφιακών καναλιών των τραπεζών (για πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της τράπεζας σας)
  2. Στο Κέντρο εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας που βρίσκεται επί της  οδού Ανδρέα Μιαούλη αρ. 11, πάροδος Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop). Ώρες ταμείων: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00-13:30.
  3. Με αυτόματη εξόφληση μέσω τραπεζικής εντολής που διευθετείται στα γραφεία μας κατόπιν εντολής του πελάτη, προσκομίζοντας το IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 30(3)(α) των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971-(Αρ. 2) του 2017, παράληψη σας να πληρώσετε τα τέλη του τρέχοντος έτους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης επί του απλήρωτου ποσού ίσης με 5% στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός 4 μηνών μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίσης με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο 4 μηνών από την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.
Ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στα όρια του Συμβουλίου που δεν έχουν παραλάβει καταστάσεις λογαριασμού αποχετευτικών τελών ή επιθυμούν περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το λογιστήριο τηλ. 24815231  ή e-mail accounts@lsdb.org.cy