Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Δημόσιες Συμβάσεις

Σε όλες τις περιπτώσεις Δημοσίων Συμβάσεων, τα τέλη χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με βάση τον περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012, αναλόγως του ύψους της κάθε Σύμβασης ισχύουν τα ακόλουθα:

 Αξία Σύμβασης*  Ποσό
€1-€5.000 €0
€5.001 – €170.000 1.5 τοις χιλίοις
€170.001 2 τοις χιλίοις

*Νοείται ότι τα πιο πάνω πόσα ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Στοιχειά Επικοινωνίας Helpdesk (08:00 – 14:30)

Τηλέφωνο: +357 812922 / +357 24815222 ext. 331


  • Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.