Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Δεν πήρατε το λογαριασμό σας;

Εάν δεν έχετε πάρει κατάσταση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί η πιο κάτω αίτηση για να σας αποσταλεί λογαριασμός με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο(*) είναι απαραίτητα, ενώ τα υπόλοιπα είναι υποβοηθητικά για επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων του λογαριασμού.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.