Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Δεν πήρατε το λογαριασμό σας

Εάν δεν έχετε πάρει κατάσταση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί η πιο κάτω αίτηση για να σας αποσταλεί λογαριασμός με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο(*) είναι απαραίτητα, ενώ τα υπόλοιπα είναι υποβοηθητικά για επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων του λογαριασμού.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.