Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για πλήρωση μίας κενής θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού Ορισμένου Χρόνου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας