Νέες Θέσεις Εργασίας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Λογιστή. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 41.548 ημερομηνίας 14/9/1994.

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα:

A13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074.