Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Νομικό Πρόσωπο

Κάθε νομική οντότητα η οποία δεν είναι φυσικό πρόσωπο αλλά εξουσιοδοτείται από το νόμο να έχει στην κατοχή της ακίνητη περιουσία, η οποία είναι ενταγμένη στα όρια του ΣΑΛ και τιμολογείται ή και εξυπηρετείται από το ΣΑΛ

Γιατί να εγγραφώ

 • Αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τον λογαριασμό σας
 • Αποκτάτε πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν περιουσία σας που εμπίπτει στα όρια του ΣΑΛ
 • Αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε τραπεζική εντολή αυτόματης εξόφλησης
 • Μπορείτε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας
 • Μπορείτε να αιτηθείτε για εξασφάλιση άδειας σύνδεσης Ιδιωτικής Υπονόμου Οικοδομής (ΙΥΟ)

Τι απαιτείται για την εγγραφή

 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με το ΣΑΛ
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα επικοινωνεί μαζί σας το ΣΑΛ
 • Αριθμός λογαριασμού όπως αναγράφεται πάνω στο τιμολόγιο των τελών ή σε άλλη επιστολή του ΣΑΛ (με ελληνικούς χαρακτήρες)
 • Ηλεκτρονικό αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής

Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει απαραίτητα να καταχωρηθούν / επικαιροποιηθούν στο αρχείο του ΣΑΛ.  Η καταχώρηση / επικαιροποίηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ 

 • Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά.

 • (με ελληνικούς χαρακτήρες)
 • Drop files here or
  Max. file size: 20 MB, Max. files: 2.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Τα επόμενα βήματα

  Το ΣΑΛ θα εξετάσει την αίτηση σας και θα σας ενημερώσει μέσω τηλεφωνικού μηνύματος για την εγγραφή σας