Ημέρα Γνωριμίας Προσωπικού του επικείμενου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας

Ενόψει της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της δημιουργίας του Νέου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, διοργανώθηκε σήμερα, από κοινού εκδήλωση γνωριμίας των Διοικητικών Συμβουλίων και του Προσωπικού των υπό συνένωση Οργανισμών.
Η εκδήλωση έγινε στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛ.