Έναρξη Συνεργασίας ΣΑΛ – Πανεπιστημίου Κύπρου

Νέα συνεργασία έχει συναφθεί μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) και του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού-Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με σκοπό τον προσδιορισμό της παρουσίας του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα λύματα που καταλήγουν στο σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων του ΣΑΛ στη Λάρνακα. Η προσπάθεια αυτή, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, αποσκοπεί στη συστηματική παρακολούθηση του γενετικού υλικού του ιού στα λύματα του ΣΑΛ τους επόμενους τέσσερις μήνες. Σήμερα 10/3/2021, υπογράφτηκε η σχετική Συμφωνία στα γραφεία του ΣΑΛ από τον Δρ. Μάριο Δημητριάδη, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Γενικό Διευθυντή του ΣΑΛ κ. Άγγελο Χατζηχαραλάμπους.

Η ερευνητική ομάδα του Νηρέα με την επίβλεψη της καθηγήτριας Δρ. Δέσπως Φάττα–Κάσινου και με κύρια ερευνήτρια την Δρ. Πόπη Καραολιά, έχει αναπτύξει την κατάλληλη μεθοδολογία ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού στα αστικά λύματα, η οποία λαμβάνει μέρος μέσω της συγκέντρωσης του δείγματος, της απομόνωσης του γενετικού υλικού RNA και της μέτρησης των θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού μέσω της μεθόδου real time RT-qPCR (reverse transcription-polymerase chain reaction in real time).

Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα έχει στόχο μέσω της παρακολούθησης του γενετικού υλικού του ιού στα λύματα, την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου εργαλείου διερεύνησης της εξάπλωσης του ιού στις περιοχές της Λάρνακας που εξυπηρετούνται από τον σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων Λάρνακας, από συμπτωματικούς αλλά και από ασυμπτωματικούς φορείς, αφού έχει αποδειχθεί ότι θραύσματα του ιού εκκρίνονται από τον ανθρώπινο οργανισμό που έχει μολυνθεί με τον ιό.

Η συνεργασία αυτή συνεισφέρει στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο, και προσφέρει στην τοπική κοινωνία μέσα από την παρακολούθηση της διάδοσης του ιού στον πληθυσμό της Λάρνακας που εξυπηρετείται από το ΣΑΛ.