Παρακολούθηση της πορείας της πανδημίας COVID-19 μέσω των αστικών λυμάτων στη Λάρνακα

Οι συγκεντρώσεις των θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα λύματα του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων Λάρνακας παρακολουθούνται συστηματικά από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) και μετά από έγκριση και χρηματοδότηση των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από το Μάρτιο 2021. Η μελέτη αυτή έχει στόχο την παρακολούθηση της τάσης της πανδημίας στην κοινότητα της Λάρνακας που εξυπηρετείται από τον σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων Λάρνακας, της οποίας τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα δεδομένα της επιδημιολογικής επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Ιατρικής Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν δείξει ότι κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο 2021, καταγράφηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις των θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού στα λύματα της πόλης της Λάρνακας σε σχέση με τους μήνες Μάιο και Ιούνιο (μέχρι 27 Ιουνίου) 2021. Κατά τους μήνες αυτούς υπήρχε μια αυξητική τάση στη συγκέντρωση θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού. Συγκεκριμένα, υψηλότερες συγκεντρώσεις θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού ανιχνεύτηκαν στις μετρήσεις της περιόδου 21 Μαρτίου – 25 Απριλίου.

Θραύσματα του RNA του ιού (Ν2 και Ε) ανιχνεύονται συνεχώς στα αστικά λύματα στην είσοδο του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων του ΣΑΛ μέχρι και τις 30 Μαΐου 2021. Από τότε και μέχρι τις 27 Ιουνίου οι συγκεντρώσεις των θραυσμάτων ήταν συνεχώς κάτω από το όριο ανίχνευσης. Μετά τις 27 Ιουνίου άρχισε να καταγράφεται αυξητική τάση των συγκεντρώσεων των θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού συναρτήσει του χρόνου, χωρίς ίχνος ύφεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση αυτή έχει καταγραφεί από το σύστημα μελέτης των λυμάτων, πριν την ανακοίνωση του αυξημένου αριθμού κρουσμάτων COVID-19 την περίοδο αυτή, γεγονός το οποίο δείχνει τη χρησιμότητα της μελέτης των λυμάτων για την παρακολούθηση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων στα λύματα του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων Λάρνακας σε σχέση με τα διαγνωσμένα περιστατικά COVID-19 (αθροιστικές επιπτώσεις  7 και 14 ημερών) δίνεται στο Γράφημα 1.

Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Γράφημα 1. Ημερήσιες συγκεντρώσεις θραυσμάτων SARS-CoV-2 των γονιδίων N2 και Ε (gene copies per litre – gc/L) και διαγνωσμένα περιστατικά COVID-19 ((αθροιστικές επιπτώσεις 7 και 14 ημερών) στα λύματα του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων Λάρνακας  (21 Μαρτίου – 25 Ιουλίου 2021). Οι τιμές είναι λογαριθμημένες (με βάση το 10).