Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε την Παρασκευή 24/01/2020 στα γραφεία του ΣΑΛ συμβόλαιο συνεργασίας με την εργοληπτική εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΟΥΝΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ για ακόμη ένα κατασκευαστικό έργο.

Το έργο αφορά την εκτέλεση έργων τοποθέτησης δημόσιων αγωγών λυμάτων και ομβρίων, δημόσιων υπονόμων οικοδομής και άλλων συναφών εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΣΑΛ εντός των ορίων της περιοχής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων.

Στην εργοληπτική εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΟΥΝΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ κατακυρώθηκε το έργο αξίας €999.764,00 πλέον ΦΠΑ κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

Η εκτέλεση των εργασιών θα αρχίσει τον προσεχή Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

Τα κατασκευαστικά έργα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας συνεχίζονται.

Νέες θέσεις Εργασίας

  • ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Διοικητικού Λειτουργού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: A8: €24.619, 25.721, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396, Α11:€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 41.548 ημερομηνίας 14/9/1994.

Προκήρυξη Θέσης Διοικητικού Λειτουργού

Aίτηση για πρόσληψη Διοικητικού Λειτουργού στο ΣΑΛ

  • ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α9: €30.413 – €42.149, Α11: €40.525 – €53.637, Α12: €44.978 – €59.692 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 41.548 ημερομηνίας 14/9/1994.

Προκήρυξη Θέσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Aίτηση για πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο ΣΑΛ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο θέσεων Τεχνικού (Πολιτικής Μηχανικής). Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α2: €15.582 – €19.784, Α5: €17.609 – €26.907, Α7(ii): €22.987 – €36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 41.548 ημερομηνίας 14/9/1994.

Προκήρυξη Θέσης Τεχνικού Πολιτικής Μηχανικής

Aίτηση για πρόσληψη Τεχνικού Μηχανικού στο ΣΑΛ

Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε την Τρίτη 21/01/2020 στα γραφεία του ΣΑΛ συμβόλαιο συνεργασίας με την εργοληπτική εταιρεία ZEMCO CONSTRUCTION LTD για ακόμη ένα κατασκευαστικό έργο της Β΄ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας (Συμβόλαιο C21Α).

Το έργο αφορά την κατασκευή 12,5χλμ. αγωγών λυμάτων. Η περιοχή του κατασκευαστικού συμβολαίου C21A ανήκει στο Δήμο Αραδίππου η οποία συνορεύει με το Δήμο Λάρνακας στα νότια, με γεωργική γη στα βόρεια και δυτικά και τέλος με το στάδιο του ΓΣΖ στα ανατολικά.

Στην εργοληπτική εταιρεία ZEMCO CONSTRUCTION LTD κατακυρώθηκε το έργο αξίας €3.387.000,00 πλέον ΦΠΑ κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού καθώς και του ελέγχου από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Τα κατασκευαστικά έργα θα αρχίσουν τον προσεχή Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών.

Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε την Τρίτη 14/01/2020 στα γραφεία του ΣΑΛ συμβόλαιο συνεργασίας με την εργοληπτική εταιρεία ATLASPANTOU CO LTD για ακόμη ένα κατασκευαστικό έργο της Β΄ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας (Συμβόλαιο C12Α).

Το έργο αφορά την διερεύνηση, διαχείριση και καθαρισμό των χανδάκων από αρχαιότητες, υφιστάμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια, έτσι ώστε να καθοριστεί η τελική όδευση δικτύου που θα εφαρμοστεί μελλοντικά από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας για την κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων. Το Συμβόλαιο βρίσκεται στον πυρήνα του αρχαίου Κιτίου και καλύπτει την περιοχή Μητροπόλεως.

Στην εργοληπτική εταιρεία ATLASPANTOU CO LTD κατακυρώθηκε το έργο αξίας €4.542.411,15 πλέον ΦΠΑ κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού καθώς και του ελέγχου από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Τα κατασκευαστικά έργα θα αρχίσουν τον προσεχή Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν εντός 36 μηνών.

Τα κατασκευαστικά έργα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας συνεχίζονται. Εντός του έτους προγραμματίζεται η έναρξη δύο ακόμα κατασκευαστικών έργων.

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Άγιος Γεώργιος – Χριστάκης Χασάπης

Τη Δευτέρα 23/12/2019 ο Γενικός Διευθυντής και αντιπροσωπεία Λειτουργών  του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) επισκέφτηκαν το ίδρυμα Άγιος Γεώργιος – Χριστάκης Χασάπης και πρόσφεραν δώρα στα παιδιά του Ιδρύματος, δείχνοντας  έμπρακτα τη συμπαράσταση του οργανισμού τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στους ανθρώπους που εργάζονται ακούραστα με δύναμη, αγάπη και αξιοπρέπεια στο ίδρυμα.

Το προσωπικό του ΣΑΛ ευχήθηκε σε όλους να έχουν υπομονή, δύναμη, υγεία και το νέο έτος να φέρει περισσότερη ελπίδα και αισιοδοξία.

Επίσκεψη Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής επισκέφθηκε στις 19/12/2019 τα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη  στην παρουσία του Προέδρου του ΣΑΛ, κ. Ανδρέα Βύρα, του Γενικού Διευθυντή του ΣΑΛ, κ. Άγγελου Χατζηχαραλάμπους,  και άλλων Λειτουργών της Υπηρεσίας.  Τον Υπουργό συνόδευσε ο κ. Αντώνης Οικονομίδης, Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που απασχολούν το ΣΑΛ και συγκεκριμένα αυτά που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και επηρεάζουν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Οργανισμού.  Ειδικότερα συζητήθηκαν τα προβλήματα που παρουσιάζονται από τον εντοπισμό πληθώρας αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών και δυσανάλογη αύξηση του κόστους κατασκευής.  Επίσης συζητήθηκαν εργασιακά θέματα που δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα στο Οργανισμό, η επέκταση των ορίων του ΣΑΛ,  η αναθεώρηση του τρόπου επιβολής των τελών έτσι ώστε η φορολογία να κατανέμεται δικαιότερα στου πολίτες, ο καθορισμός και η έγκαιρη καταβολή της κρατικής συνεισφοράς, η επαναχρησιμοποίηση και η ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού.

Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τα θέματα που τέθηκαν και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο του είναι έτοιμο να δρομολογήσει συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν το ΣΑΛ και γενικότερα τα Συμβούλια Αποχετεύσεων.

Μέτρα ενόψει της χειμερινής περιόδου

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας έχουν προβεί σε ελέγχους και καθαρισμούς των συστημάτων αποχέτευσης των όμβριων υδάτων ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Το  ΣΑΛ προτρέπει τους δημότες του όπως προβούν στην κατάλληλη προετοιμασία του κάθε υποστατικού, ώστε να υπάρξει έγκαιρη και αποτελεσματική πρόληψη και/ή αντιμετώπιση προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν από τυχόν αυξημένη βροχόπτωση.

Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής, καλείται το κοινό να λάβει τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

  1. Να ελεγχθούν όλα τα φρεάτια όμβριων υδάτων τα οποία βρίσκονται μέσα, μπροστά, πλησίον ή και απέναντι από τα υποστατικά τους, ώστε αυτά να είναι καθαρά και να έχουν φυσική ροή.
  2. Να μην αφήνονται διάσπαρτα οικοδομικά υλικά ή άχρηστα αντικείμενα στα πεζοδρόμια ή ανοιχτούς χώρους ή ποταμούς τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τα νερά της βροχής και να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα.
  3. Να μην καλύπτονται τα φρεάτια αποχέτευσης με πέτρες, κιβώτια, skip ή μηχανήματα.
  4. Να λαμβάνονται επιπλέον μέτρα στις περιοχές η οποίες έχουν πληγεί από πλημμύρα στο παρελθόν.
  5. Συστήνεται να προμηθευτούν με αντλίες νερού όλοι οι ιδιοκτήτες υπογείων και να ελεγχθούν και να συντηρηθούν οι υφιστάμενες αντλίες νερού στα υπόγεια υποστατικά.
  6. Να ασφαλιστούν όλες οι ιδιωτικές περιουσίες και τα οχήματα έναντι κινδύνου πλημμυρών.
  7. Να μη διέρχεται σε χείμαρρους ή ορμητικά νερά, πεζοί ή με αυτοκίνητο.
  8. Να παραμένει μακριά από τις περιοχές/δρόμους με λιμνάζοντα νερά.

 

Λάρνακα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ανοικτή συζήτηση για τα Κατασκευαστικά Έργα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29/11/2019 και ώρα 6:30μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στη Πλατεία Βασιλέως Παύλου στη Λάρνακα, ανοικτή συζήτηση με θέμα τα Κατασκευαστικά Έργα του ΣΑΛ.

Στην ανοικτή συζήτηση κλήθηκαν Εργοληπτικές Εταιρείες  Α’ κατηγορίας, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από μέλη του προσωπικού τους, καθώς και λειτουργοί του ΣΑΛ.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΣΑΛ και Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας.

Στη συνέχεια ο  Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ανάλυσε τα σημαντικά έργα υποδομής που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα από το ΣΑΛ, αλλά και  αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη.  Αναφέρθηκε επίσης  στο σχεδιασμό και τη μελλοντική ανάπτυξη νέων έργων σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στα όρια του ΣΑΛ καθώς και στις πρόνοιες που λαμβάνει το ΣΑΛ για τυχόν εξυπηρέτηση νέων υπό ένταξη περιοχών.

Τέλος, ο Διευθυντής Έργου του ΣΑΛ, κ. Δήμος Αντωνίου, αναφέρθηκε στη σημασία της άριστης συνεργασίας και της οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των Εργολάβων και του ΣΑΛ,  για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Δημοτών.

Ημερομηνία Πληρωμής Τελών

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για διευκόλυνση των δημοτών, ανακοινώνει ότι έχει εγκρίνει παράταση στην τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών για το έτος 2019, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει  είτε στα γραφεία του ΣΑΛ, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, Λάρνακα κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων, ή από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com, μέχρι τις 31.12.2019.  Μετά την ημερομηνία αυτή σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβάλλεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 5% επί του οφειλόμενου ποσού αν το ποσό καταβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής και 15% αν πληρωθεί μετά την πάροδο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη. 

Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες/κάτοχοι παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης.

Παρακαλούνται επίσης οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι ακινήτων που βρίσκονται μέσα στα  όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας και δεν έχουν πάρει λογαριασμούς μέσω ταχυδρομείου, να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του ΣΑΛ (τηλ.24815222, εσωτ.117) για να διευθετηθεί έκδοση λογαριασμού.

Διεθνής Μαραθώνιος Radisson Blu

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας συμμετείχε με ομάδα μεγαλύτερη των τριάντα εθελοντών από το προσωπικό του, στον Διεθνή Μαραθώνιο Radisson Blu.

Οι συμμετοχές αυτή τη χρονιά ξεπέρασαν κάθε προσδοκία καθιστώντας  τον Μαραθώνιο Radisson Blu  ως ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός για την πόλη της Λάρνακας.

Συνέδριο EurEau 2019

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, εκπροσώπησε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας με τη συμμετοχή του στο ετήσιο συνέδριο της EurEau (Πανευρωπαική Ένωση των Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης) που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 24 Οκτωβρίου 2019.  Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις των Επιστημονικών Επιτροπών της EurEau (EU1, EU2 και EU3) στις 23 και 24 Οκτωβρίου, ενώ στις 25 Οκτωβρίου συνεδρίασε και η Γενική της Συνέλευση.  Το συνέδριοo είχε ως θέμα: «Προκλήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού»

Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν για επίκαιρα και κρίσιμα θέματα που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος, καθώς και για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προστασίας των καταναλωτών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων υπήρξαν θέματα όπως, η κλιματική κρίση, οι μικρορρυπαντές, τα πλαστικά  μιας χρήσης, η κυκλική οικονομία, η ανάγκη για νέες επενδύσεις στο τομέα του νερού, ενώ οι επικείμενες θεσμικές αλλαγές και εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και η τρέχουσα αξιολόγηση των Οδηγιών για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τα λύματα απασχόλησαν ευρύτατα τους συνέδρους.

Επίσης μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου  συζητήθηκε εκτενέστερα το θέμα της κλιματικής αλλαγής και τονίστηκε η ανάγκη για λύσεις που βασίζονται σε επιλογές που συνδέονται με τη φύση, την προσπάθεια για επαναχρησιμοποίηση της εκροής των βιολογικών καθαρισμών για γεωργική χρήση που ως βιώσιμη λύση για τη ξηρασία που απειλεί πλέον όχι μόνο χώρες της Μεσογείου, αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης.  Σε σχέση με το σοβαρό πρόβλημα των μικρορρυπαντών, σημειώθηκε ότι ο έλεγχος στην πηγή αποτελεί την πλέον ορθή επιλογή.

Περαιτέρω, επισημάνθηκε ότι η συνεργασία και οι συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών στη διαχείριση των υδατικών πόρων θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση βιώσιμων λύσεων.

Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) σας πληροφορεί ότι έχει υπογράψει Συμφωνία με την εταιρεία ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΛΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ στις 10.10.2019 για την υλοποίηση του Έργου ‘‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ KA ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ’’, μέσα στα προγραμματισμένα πλαίσια των κατασκευαστικών Έργων της Β΄ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας.

Το εν λόγω Έργο αφορά την κατασκευή Αντλιοστασίου Λυμάτων που θα κατασκευαστεί στη περιοχή Πύλας.

Το Έργο περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες αντλιοστασίου λυμάτων, αγωγών λυμάτων και συναφών εγκαταστάσεων.

Η αξία του έργου είναι €85.809,00 πλέον ΦΠΑ.

Τα κατασκευαστικά έργα προγραμματίζονται να αρχίσουν τον Νοέμβριο 2019 και θα ολοκληρωθούν σε 9 μήνες.