Παροχή ευκαιριών σε νέους απόφοιτους του κλάδου της Πολιτικής Μηχανικής για πρακτική εξάσκηση στο ΣΑΛ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), ανακοινώνει ότι συμμετέχει στο Έργο «Παροχής ευκαιριών σε νέους απόφοιτους των κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, πρακτικής εξάσκησης».

Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων απόφοιτων στους πιο πάνω κλάδους, για πραγματοποίηση της εξάσκησης που προβλέπεται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και την εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του  Πολιτικού Μηχανικού.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου, το ΣΑΛ μπορεί να φιλοξενήσει απόφοιτους στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής. Στους ασκούμενους Πολιτικούς Μηχανικούς  που θα ενταχθούν στο Έργο, θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησης τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους €650 (εξακόσια πενήντα ευρώ) από το ΕΤΕΚ. Η περίοδος καταβολής του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της εξάσκησης. Μετά από έγκριση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Έργο έχει επεκταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.etek.org.cy.

Παρακαλούνται, οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για πρακτική εξάσκηση στην Πολιτική Μηχανική, να επικοινωνούν με τα κεντρικά γραφεία του ΣΑΛ, με την κα Άννα Γεωργίου, στο τηλ. 24815222 εσωτ.114,  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση anna.georgiou@lsdb.org.cy.