Πρόσληψη εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Εκτελεστικού Μηχανικού

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ. Α9, Α11 και Α12).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα καθώς και πληροφορίες για υποβολή αίτησης, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρόσληψη ορισμένου χρόνου_Εκτελεστικός Μηχανικός