ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γ2: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ – ΜΕΝΕΟΥ

 

Γ’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Γ2: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ – ΜΕΝΕΟΥ

Στην υπογραφή της Συμφωνίας του πρώτου κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, «Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ2: Υπόλοιπο Δρομολαξιάς – Μενεού», προχώρησε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) με την Κοινοπραξία IACOVOU – ZEMCO (LSP) JOINT VENTURE, τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023.

Το Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ2 συνολικής αξίας €16.237.000,00, σηματοδοτεί την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων των περιοχών του Έργου της Γ’ Φάσης (Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού και Κοινότητες Κίτι, Περβόλια και Τερσεφάνου).

Αντικείμενο του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2 είναι η εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στο μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού. Συνοπτικώς, το Συμβόλαιο περιλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου του κεντρικού και βόρειου τμήματος του οικισμού Δρομολαξιάς – Μενεού και τους καταθλιπτικούς αγωγούς κεντρικού αντλιοστασίου και άλλων τοπικών αντλιοστασίων. Η υπόλοιπη έκταση του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού έχει ενταχθεί στο Συμβόλαιο Γ1 που θα υπογραφεί στο προσεχές διάστημα.

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι σαράντα (40) μήνες και οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν συντόμως.

Στην υπογραφή της Συμφωνίας παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του ΣΑΛ, της Κοινοπραξίας IACOVOU – ZEMCO (LSP) JOINT VENTURE, ο νόμιμος Εκπρόσωπος των Συμβούλων Μηχανικών του Έργου και εκπρόσωποι του Δήμου και των Κοινοτήτων της περιοχής μελέτης του Έργου.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.