ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ Γ1’ ΦΑΣΗΣ

Τρία εκ των πέντε συνολικά κατασκευαστικών συμβολαίων βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί το έργο της Γ1’ Φάσης αποχέτευσης Λάρνακας που αφορά την κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων στο Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού και στις Κοινότητες Κίτι, Περβόλια και Τερσεφάνου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που τίθεται σε τροχιά υλοποίησης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας με το οποίο θα συμμορφωθεί η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 91/271 όπως ισχύει), καθώς και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ που έχει συνυπογράψει και συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Το έργο θα κατασκευαστεί με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής του Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021-2027».

Το έργο εκτελείται από το ΣΑΛ εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν προκηρυχθεί οι ακόλουθοι διαγωνισμοί:

  • Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ1: Τμήμα Κίτι, Δρομολαξιάς – Μενεού και παραλιακή ζώνη, προϋπολογιζόμενης αξίας €18.000.000
  • Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ2: Υπόλοιπο Δρομολαξιάς – Μενεού, προϋπολογιζόμενης αξίας €14.700.000
  • Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ3: Υπόλοιπο Κίτι – Περβόλια, προϋπολογιζόμενης αξίας €17.900.000

Περισσότερες πληροφορίες προκήρυξης των διαγωνισμών, θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy