Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε την Παρασκευή 19/06/2020 στα γραφεία του ΣΑΛ συμβόλαιο συνεργασίας με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΟÏΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών για:

(α) Εκπόνηση μελετών,

(β) Ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για προκήρυξη διαγωνισμών,

(γ) Αξιολόγηση των προσφορών

(δ) Επίβλεψη των κατασκευαστικών συμβολαίων, της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας.

Το αντικείμενο της Σύμβασης αξίας €2.299.600,00 πλέον ΦΠΑ, αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος αποχέτευσης λυμάτων στο Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού και στις κοινότητες Κίτι και Περβόλια.