Λάρνακα, η πόλη πάνω σε αρχαίους οικισμούς

Δημοσίευμα εφημερίδας Φιλελεύθερος, ημερ. 21/08/2021