ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΑΛ

Δύο Έργα τα οποία ξεκίνησαν τη Δευτέρα 9/1/2023 επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας όπου ενημερώθηκαν από τον Μηχανικό του εκάστοτε Έργου για την πορεία τους.
Κατασκευάζονται 2,5χλμ. δικτύου ομβρίων υδάτων και 5.0χλμ. δικτύου λυμάτων.
Η περιοχή εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, εκτείνεται μέχρι τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή και την οδό Αθανασίου Διάκου νοτιοδυτικά και τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου προς τα νοτιοανατολικά. Στα βορειοδυτικά οριοθετείται από τη Λεωφόρο Στρατηγού Τιμαγιά, ενώ στα ανατολικά οριοθετείται από τις οδούς Χρυσοπολιτίσσης, Κυριάκου Μάτση, Κίμωνος και Αγίου Νεοφύτου.
Με την κατασκευή του δικτύου ομβρίων θα απαμβλυνθεί το μακροχρόνιο πρόβλημα πλημμυρών στην εν λόγω περιοχή, καθώς και θα συνδεθεί το τελευταίο μέρος της πόλης με το αποχετευτικό σύστημα.
Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε €5.190.000 πλέον ΦΠΑ.
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του έτους 2024.
Αντιπλημμυρικό Έργο στην οδό Φιλονόης και Wanger.
Κατασκευάζονται 210 μέτρα αγωγού ομβρίων υδάτων από διάμετρο D300PVC D250 PVC και 39 μέτρα αγωγού D200PVC. Επίσης θα γίνει κατασκευή τριών φρεατίων και 12 σχαρών απορροής.
Το παρόν έργο θα συνδεθεί στο υφιστάμενο κανάλι της περιοχής Καμάρων. Με την κατασκευή του θα ανακουφιστεί η περιοχή η οποία παρουσιάζει προβλήματα πλημμυρών.
Η αποπεράτωση του έργου αναμένεται να γίνει τέλος Ιανουαρίου 2023.