Απονομή βραβείου στο ΣΑΛ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας Angelos Hadjicharalambous παρευρέθηκε στην τελετή Απονομής Βραβείων για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και παρέλαβε το πιστοποιητικό EU EMAS.