Γνωστοποίηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ προτίθετα να υποβάλει αίτηση στο ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 550 KW. Η αίτηση αφορά το τεμάχιο 294 του Φ./ΣΧ. 50 / 24 E2, στην περιοχή του Δήμου ΛΑΡΝΑΚΑΣ.

Δείτε την σχετική δημοσίευση εδώ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ