ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ξεκινούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του μεγάλου έργου υποδομής της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, μετά την πλήρη ωρίμανση αυτού, δηλαδή την ολοκλήρωση των μελετών, των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της σύνταξης και έγκρισης των εγγράφων διαγωνισμών.
Την ανακοίνωση αυτή έκαναν στις 03/05/2022, στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού στη Λάρνακα σε ειδική δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), κ. Ανδρέας Βύρας, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, κα Παναγιώτα Χατζηγεωργίου και ο Εκπρόσωπος των Συμβούλων Μηχανικών του έργου, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης.
Πρόκειται για ένα ακόμη μεγάλο έργο που τίθεται σε τροχιά υλοποίησης από το ΣΑΛ, το οποίο αφορά την κατασκευή των έργων διαχείρισης λυμάτων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου.
Συνοπτικώς, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 190χλμ αγωγών και 12 Αντλιοστασίων λυμάτων και έχει προϋπολογισμό κατασκευής ύψους €70 εκ. περίπου (πλέον ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΣΑΛ, το έργο θα υλοποιηθεί με την ανάθεση 5 κατασκευαστικών συμβολαίων (4 για τα δίκτυα και 1 για τα αντλιοστάσια), η δημοπράτηση των οποίων θα γίνει διαδοχικά από το τέλος Μαΐου 2022 έως και τις αρχές Ιουλίου 2022 για τα έργα του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου και Περβολιών και αρχές του 2023 για το έργο της Κοινότητας Τερσεφάνου. Το σύνολο του έργου της Γ΄ Φάσης αναμένεται να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Το έργο θα κατασκευαστεί με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021-2027», κρατική επιχορήγηση και ιδίους πόρους του ΣΑΛ.
Όπως αναφέρθηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη, το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των οικισμών.
Με την υλοποίηση του έργου θα συμμορφωθεί η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 91/271 όπως ισχύει), καθώς και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ που έχει συνυπογράψει και συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου, των Κοινοτήτων, των Υπηρεσιών και των Αρμόδιων Τμημάτων.