Παρουσίαση Αντλιοστασίων S8 & S9 σε δημοσιογραφική διάσκεψη

Δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 25/6/2021 όπου έγινε παρουσίαση των δύο αντιπλημμυρικών Έργων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (Αντλιοστάσιο S8 & S9).
Ομιλητές: Πρόεδρος ΣΑΛ κ. Ανδρέας Βύρας και Γενικός Διευθυντής ΣΑΛ κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους.
Όπως αναφέρθηκε, το Αντλιοστάσιο S8 αφορά την κατασκευή αντλιοστασίου ομβρίων υδάτων και μικρού μήκους δικτύου ομβρίων υδάτων. Κατασκευάστηκε στην περιοχή ανατολικά της Λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη και βόρεια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, στη Λάρνακα και εξυπηρετεί περιοχή πέριξ του αντλιοστασίου. Η αξία του έργου είναι €1.232.799,65 πλέον ΦΠΑ. Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2019 και υπήρξε τμηματική παραλαβή του μεγαλύτερου μέρους του έργου στις 10/8/2020, ημερομηνία κατά την οποία το οδικό δίκτυο και το αντλιοστάσιο τέθηκαν σε λειτουργία. Το υπόλοιπο μέρος του έργου παραλήφθηκε στις 16/10/2020.
Σκοπός του Έργου είναι η συλλογή ομβρίων υδάτων και η διοχέτευση τους με βαρύτητα σε αντλιοστάσιο και από εκεί η μεταφορά των ομβρίων υδάτων με άντληση στο υπερυψωμένο κανάλι του Τμήματος Δημοσίων Έργων (κάτω από τη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού).
Όσον αφορά το Αντλιοστάσιο S9, το Έργο αυτό είναι αξίας €6.930.000,00 και αποτελεί το μεγαλύτερο σε δυνατότητα άντλησης Έργο της Κύπρου. Συγκεκριμένα, αφορά την:
• κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Σωτήρος της Λάρνακας και
• κατασκευή Αντλιοστασίου ομβρίων, κτήριο Διοίκησης και καταθλιπτικών αγωγών
Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο 2019 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2021. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, επηρεάστηκε από την μεγάλη πυκνότητα ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.
Όπως επισημάνθηκε, η περιοχή Σωτήρος διαχρονικά, κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, με τις πρώτες βροχές παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα πλημμυρών. Η λειτουργία του αντλιοστασίου S9, θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στην αναφερόμενη περιοχή. Το Έργο περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες αγωγών όμβριων υδάτων στις οδούς Πετράκη Κυπριανού, Ευβοίας, Προδρόμου, Πατρών, Πριάμου, Ελευσίνος, Αναγεννήσεως, Πλαταιών, Πατρικίου Λουμούμπα, Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου ΙΙ, Λεοντίου Μαχαιρά, Αγίου Δημητρίου και Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.
Σκοπός του έργου είναι η συλλογή ομβρίων υδάτων με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο και από εκεί η μεταφορά των ομβρίων υδάτων με άντληση στο υπερυψωμένο κανάλι του Τμήματος Δημοσίων Έργων (κάτω από τη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού).