Επαναλειτουργία κέντρου εξυπηρέτησης του Δημότη

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ενημερώνει το κοινό  ότι, κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του, η έκδοση της φορολογίας για το έτος 2020 θα εκδοθεί σε μια δόση κατά τη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.

 Τα  τιμολόγια των τελών αναμένεται να αποσταλούν εντός Αυγούστου 2020, με ημερομηνία λήξης 30/11/2020.  Υπενθυμίζεται ότι το ΣΑΛ, στα πλαίσια των προσπαθειών του για διευκόλυνση του κοινού στην αποπληρωμή των λογαριασμών, εφαρμόζει πρόγραμμα διακανονισμού με δόσεις.

 Πληροφορείται επίσης το κοινό ότι από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, αρχίζει η επαναλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη 11 πάροδο Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον eshop) για εξυπηρέτηση των ακόλουθων υπηρεσιών του ΣΑΛ:

  • Αποπληρωμή Αποχετευτικών Τελών
  • Έκδοση βεβαιώσεων εξόφλησης τελών
  • Διευθέτηση τραπεζικής εντολής αυτόματης εξόφλησης
  • Αλλαγή προσωπικών στοιχείων
  • Διακανονισμό αποπληρωμής των τελών με δόσεις

Για θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΣΑΛ, το κοινό θα εξυπηρετείται από τα Κεντρικά Γραφεία του Συμβουλίου, στη γωνία Ήρας & Φ. Κόντογλου, 6057 Λάρνακα.

Βεβαιώνεται το κοινό ότι, τόσο κατά τη λειτουργία των Κεντρικών Γραφείων του Συμβουλίου όσο και του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και του κοινού που θα προσέρχεται.

Υπενθυμίζεται ότι για διευκόλυνση και γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού, οι πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας  www.jccsmart.com.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί το κοινό να καλεί στο τηλέφωνο 24815222 ή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.lsdb.org.cy.