Covid-19 και υπηρεσίες παροχής νερού (Δηλώσεις της EurEau)

Μεριμνούμε για την ασφάλεια των καταναλωτών μας
Εν μέσω της πανδημίας του Covid-19, οι καταναλωτές μας πιθανό να έχουν διάφορες ερωτήσεις και ανησυχίες σε θέματα που αφορούν το νερό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και των Ηνωμένων Εθνών, ο ιός SARS-CoV-2 δεν μεταδίδεται μέσω του νερού.

Πόσιμο νερό
Βάσει όλων των μέχρι σήμερα διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, έχει διαπιστωθεί ότι το πόσιμο νερό που καταναλώνουμε είναι προστατευμένο από τον ιό.
Εάν το νερό σας προέρχεται από υπόγεια ύδατα, ο υδροφόρος ορίζοντας καλύπτεται από στρώματα εδάφους και πετρωμάτων, καθιστώντας το ασφαλές από οποιαδήποτε μόλυνση.
Εάν το νερό της βρύσης που καταναλώνετε αντλείται από επιφανειακές πηγές υδάτων (φράγματα ή/και μονάδες αφαλάτωσης), οι οργανισμοί παροχής πόσιμου νερού διαθέτουν σύστημα πολλαπλών σταδίων επεξεργασίας νερού εφαρμόζοντας τουλάχιστον διαδικασίες όπως η κροκίδωση, η διήθηση και η απολύμανση. Από την πείρα μας, αλλά και από αποτελέσματα ερευνών που διενεργήθηκαν, διαπιστώνουμε ότι οποιοσδήποτε ενδεχόμενος ιός εξαλείφεται αποτελεσματικά και ουσιαστικά μέσω του εν λόγω πολυεπίπεδου συστήματος επεξεργασίας νερού.
Οι οργανισμοί παροχής πόσιμου νερού διεξάγουν τακτικούς ελέγχους που εγγυώνται ότι το νερό είναι καθαρό και ασφαλές.

Λύματα
Επίσης, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, ο κίνδυνος άμεσης μετάδοσης του Covid-19 μέσω κοπράνων μολυσμένων ατόμων φαίνεται να είναι πολύ χαμηλός. Μέχρι σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε μετάδοση του ιού μέσω στοματικής-περιττωματικής οδού.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι πολλές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Τα ολλανδικά ινστιτούτα ερευνών KWR και RIVM ανακοίνωσαν στις 25 Μαρτίου 2020 ότι εντόπισαν ίχνη του RNA του ιού σε ακατέργαστα λύματα. Το RNA είναι το γενετικό υλικό του ιού. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί κατόπιν ανάλυσης της εισροής λυμάτων σε εννέα σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων της Φλαμανδίας (Βέλγιο). Στην ίδια ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι η εκροή είναι εξ ολοκλήρου απαλλαγμένη από το RNA του ιού.
Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να τονισθεί ότι η παρουσία ιχνών RNA δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε «ζωντανό» ή λοιμογόνο ιό.
Όλες οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες πληροφορίες αποδεικνύουν ότι τα άτομα που εργάζονται στον τομέα λυμάτων είναι καλά προστατευμένα εφόσον τηρούν τις συνήθεις προφυλάξεις υγείας και ασφάλειας, και δεδομένου ότι χρησιμοποιούν τον απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
Η τρέχουσα κρίση είναι πιθανό να έχει προκαλέσει διακοπή στον εφοδιασμό εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές αρχές κάθε χώρας οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι λειτουργοί επεξεργασίας λυμάτων θεωρούνται κρίσιμης σημασίας, κατοχυρώνοντας την προτεραιότητά τους σε θέματα πρόσβασης σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε
Οι οικιακοί καταναλωτές οφείλουν να χρησιμοποιούν ορθά την τουαλέτα, απομακρύνοντας μέσω της δεξαμενής μόνο ούρα, κόπρανα και χαρτί τουαλέτας, και ακολουθώντας υπεύθυνα τις συνήθεις προφυλάξεις κατά τη διάθεση βιολογικών (ανθρώπινων) αποβλήτων. Οποιαδήποτε άλλα απόβλητα όπως υγρά μαντηλάκια, χαρτί κουζίνας και πλαστικά ή λατέξ γάντια πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο σκουπιδιών μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.
Οι οργανισμοί διαχείρισης λυμάτων ανά την Ευρώπη εντοπίζουν έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό των εν λόγω αντικειμένων στο αποχετευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να προκαλείται απόφραξη σωλήνων, αντλιών και αποχετευτικών αγωγών, αλλά και πλημμύρες. Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε την ορθή λειτουργία του αποχετευτικού σας συστήματος.
Το μήνυμα προς όλους τους καταναλωτές υπηρεσιών νερού ανά την Ευρώπη είναι σαφές: το πόσιμο νερό που καταναλώνετε και το αποχετευτικό σας σύστημα είναι και θα παραμείνουν ασφαλή. Εμείς εργαζόμαστε 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να εξακολουθούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές όπως κάναμε πάντα!

Σχετικά με την EurEau

Η EurEau είναι η «φωνή» της Ευρώπης στον τομέα των υδάτων. Εκπροσωπεί οργανισμούς διαχείρισης πόσιμου νερού και επεξεργασίας λυμάτων από 29 διαφορετικές χώρες ανά την Ευρώπη, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα.
Μέλη της EurEau είναι 32 εθνικές οργανώσεις παροχής νερού, μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος των Συμβουλίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Κύπρου. Ο οργανισμός φέρνει κοντά εθνικούς επαγγελματικούς φορείς με σκοπό τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα διαχείρισης ποιότητας νερού, αποτελεσματικής χρήσης πόρων και πρόσβασης στο νερό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η γενική διεύθυνση της EurEau έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες.
Απασχολώντας άμεσα 476,000 εργαζόμενους, ο ευρωπαϊκός τομέας των υδάτων έχει αξιόλογη συμβολή στην ευρωπαϊκή οικονομία.