ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ!

Στα πλαίσια της συμμετοχής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας στο «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και της χρηματοδότησης του Οργανισμού από το «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»   που ανέρχεται στα €5.200.000,00 έχει τοποθετηθεί πινακίδα σε εμφανές σημείο στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Η παρέμβαση του ΣΑΛ αφορά στη «Μετάβαση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας σε ένα έξυπνο, ψηφιακό και πράσινο Οργανισμό» και αποτελείται από μια σειρά έργων τα οποία έχουν τροχοδρομηθεί και με την ολοκλήρωση τους θα επιτευχθεί ο στόχος του Οργανισμού.