Έναρξη Εργασιών Αντιπλημμυρικών Έργων στη Λάρνακα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) επισκέφθηκαν επιτόπου σήμερα 5/1/2023 δύο αντιπλημμυρικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπου ενημερώθηκαν από τη Συντονίστρια και τον Μηχανικό του Έργου για την πορεία τους.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησαν και συνεχίζονται τα πρώτα δύο, από μια σειρά αντιπλημμυρικών έργων του ΣΑΛ, που θα συγχρηματοδοτηθούν με συνολικό ποσό €13,5 εκατομμυρίων, μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα δύο έργα θα καλύψουν περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πλημμυρών στη Λάρνακα, με στόχο την απάμβλυνση των χρόνιων προβλημάτων ομβρίων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής συστήματος ομβρίων υδάτων στην Κυκλική λεωφόρο, μέσα στα πλαίσια του κατασκευαστικού Συμβολαίου C20Α του ΣΑΛ. Το έργο αξίας €2.264.000 πλέον ΦΠΑ και διάρκειας 12 μηνών, αφορά την κατασκευή 3,4χλμ αγωγών ομβρίων υδάτων για εξυπηρέτηση της λεκάνης απορροής  δυτικά της λεωφ. Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα καλύψει τόσο την λεωφόρο Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της Κυκλικής λεωφόρου μέχρι τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, όσο και την περιοχή δυτικά της λεωφόρου, συμπεριλαμβανομένου και του Οικισμού Αγίων Αναργύρων. Το νέο δίκτυο θα καταλήξει και θα συνδεθεί στο υφιστάμενο κανάλι της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται και η κατεδάφιση υφιστάμενων οχετών της λεωφόρου Αγίων Αναργύρων που υπολειτουργούν, και η αντικατάστασή τους με νέο δίκτυο.

Στις 9 Νοεμβρίου 2022 ξεκίνησαν εξάλλου και συνεχίζονται, οι εργασίες κατασκευής συστήματος ομβρίων υδάτων στη λεωφόρο Αλέξανδρου Παναγούλη, μέσα στα πλαίσια του κατασκευαστικού Συμβολαίου C20Β του ΣΑΛ. Το έργο αξίας €1.890.200 πλέον ΦΠΑ και διάρκειας 11 μηνών, αφορά την κατασκευή 3,1χλμ αγωγών ομβρίων υδάτων για εξυπηρέτηση της λεκάνης απορροής πέριξ της λεωφ. Αλέξανδρου Παναγούλη στη Λάρνακα. Θα καλύψει τις περιοχές στις δύο πλευρές της λεωφόρου, από το ύψος της λεωφ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου μέχρι το υφιστάμενο αντλιοστάσιο ομβρίων S8, παρά  τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Το αντλιοστάσιο S8 του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας εκβάλλει στο υφιστάμενο κανάλι της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού.

Για την εκτέλεση των έργων C20A και C20B το ΣΑΛ υπέγραψε στις 24/10/2022 συμβόλαια συνεργασίας με την εργοληπτική εταιρεία S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED.

Εντός Ιανουαρίου προγραμματίζεται η έναρξη ενός ακόμα αντιπλημμυρικού κατασκευαστικού έργου που θα εξυπηρετήσει τη λεκάνη απορροής ανάντι και κατάντι μέρους της λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα (περιοχή Καλιφάτζια). Παράλληλα, σύντομα ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, για την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας.