Τ4Η-Project-EU / Newsletter Vol.1

 

Το 1ο newsletter του Τ4Η περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τον σκοπό της πράξης, το πρόβλημα που επιδιώκει να περιορίσει μέσα από την εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων σε νοσοκομειακές μονάδες, καθώς και τους φορείς που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα.

Ενημερωθείτε για τα νέα του Τ4Η διαβάζοντας την 1η έκδοση T4H Newsletter Issue 1 v2