ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Η ΟΔΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ

Ολοκληρώθηκε το τελευταίο τμήμα της κατασκευής του δικτύου ομβρίων για το Συμβόλαιο S9 και παραδόθηκε στην κυκλοφορία η οδός Λεοντίου Μαχαιρά που βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα.
Με την ολοκλήρωση του πιο πάνω τμήματος, συμπληρώνεται η κατασκευή ολόκληρου του δικτύου ομβρίων (τμήμα Β) του Συμβολαίου S9.
Σημειώνεται ότι η κατασκευή του αντλιοστασίου, καταθλιπτικών αγωγών και συναφών εργασιών (τμήμα Α) έχουν ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2021 και έχουν παραληφθεί προσωρινά από το ΣΑΛ. Απομένουν κάποιες επιδιορθωτικές εργασίες και έλεγχοι τα οποία θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα.