ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κλ. Α13(ii)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 27 Φεβρουαρίου 2022, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Υπεύθυνου Εργοστασίου και Συντήρησης Κλ. Α13(ii).

Σημειώνεται ότι, «επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση» θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και  40% σε κάθε ένα επιμέρους θέμα.

Α/Α Αρ. Υποψηφίου Γλωσσικός
Συλλογισμός
%
Γλωσσικός
Συλλογισμός
33,33%
Αριθμητικός
Συλλογισμός
%
Αριθμητικός
Συλλογισμός
33,33%
Διαγραμματικός
Συλλογισμός
%
Διαγραμματικός
Συλλογισμός
33,33%
Τελική Βαθμολογία
1 ΥΕΣ01-467 88.6 29.5 88.2 29.41 78.1 26.04 84.95
2 ΥΕΣ13-554 84.1 28.0 85.3 28.43 71.9 23.96 80.39
3 ΥΕΣ20-575 88.6 29.5 70.6 23.53 75.0 25.00 78.03
4 ΥΕΣ15-559 84.1 28.0 67.6 22.55 78.1 26.04 76.59
5 ΥΕΣ14-558 72.7 24.2 76.5 25.49 68.8 22.91 72.60
6 ΥΕΣ03-509 72.7 24.2 85.3 28.43 50.0 16.67 69.30
7 ΥΕΣ17-562 72.7 24.2 64.7 21.57 68.8 22.91 68.68
8 ΥΕΣ26-590 75.0 25.0 70.6 23.53 46.9 15.62 64.15
9 ΥΕΣ04-518 88.6 29.5 47.1 15.68 53.1 17.71 62.89
10 ΥΕΣ12-549 59.1 19.7 55.9 18.63 40.6 13.54 51.87
11 ΥΕΣ21-576 59.1 19.7 44.1 14.70 46.9 15.62 50.02