Προθεσμία πληρωμής αποχετευτικών τελών για το έτος 2022

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας  πληροφορεί το κοινό ότι η προθεσμία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2022 λήγει στις 30 Απριλίου 2023.

Οι πληρωμές των τελών μπορούν να γίνονται ως ακολούθως:

  • στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη αρ.11, 6017 Λάρνακα [μέχρι τις 28 Απριλίου 2023]
  • μέσω της διαδικτυακή μας πύλη «ΗΡΑ» μέσω του συνδέσμου org.cy/ira ή της ιστοσελίδας της JCC www.jccsmart.com [μέχρι τις 30 Απριλίου 2023]

Μετά την ημερομηνία αυτή σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβάλλεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10% επί του οφειλόμενου ποσού.

Παρακαλείστε όπως ξοφλήσετε έγκαιρα το συνημμένο λογαριασμό προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης.