Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Ωρομίσθιου Εργάτη_Υδραυλικού

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ωρομίσθιου Εργάτη με καθήκοντα Υδραυλικού.

Για περισσότερα στοιχεία της προκήρυξης της θέσης (καθήκοντα, ευθύνες και απαιτούμενα προσόντα της θέσης) πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Ωρομίσθιου Εργάτη_Υδραυλικού

Για να συμπληρώσετε την αίτηση:

Aίτηση για πρόσληψη ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού