Προμήθεια συστήματος οπτικού ελέγχου αγωγών (CCTV) σε όχημα τύπου VAN

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια συστήματος οπτικού ελέγχου αγωγών (CCTV) σε όχημα τύπου VAN.

Το σύστημα εξασφαλίζει τον έλεγχο του δικτύου ομβρίων και λυμάτων και παράλληλα την αποδοτικότερη λειτουργία και συντήρηση του. H βελτιστοποίηση λειτουργίας του δικτύου συνάδει με την μείωση των βλαβών στο δίκτυο και αντλιοστασίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε 100% από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.