Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Εξυπηρέτησης

 

Στα πλαίσια της αποστολής του ΣΑΛ για συνεχή βελτίωση παροχής υπηρεσιών στους δημότες, προχωρά στην αναβάθμιση του λογισμικού του συστήματος ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η Διαδικτυακή Πύλη (Web Portal).

Η Διαδικτυακή Πύλη θα αποτελεί ένα κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης, όπου ο κάθε πολίτης και επιχειρήσεις θα μπορούν να πληροφορηθούν απευθείας ή μέσω των εκπροσώπων τους, για τις λεπτομέρειες του λογαριασμού τους και τις λεπτομέρειες των χρηματοοικονομικών τους συναλλαγών, να συμπληρώνουν διαδικτυακά αιτήματα (π.χ. αλλαγή στοιχείων, διεύθυνση, παράπονα κλπ.) και να  πληρώνουν το λογαριασμού τους μέσω της JCC Smart.

Χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που τώρα απαιτούν τη φυσική παρουσία των πολιτών στα Γραφεία του ΣΑΛ, θα μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης από τον υπολογιστή ή από το κινητό.

Το έργο αυτό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Μάϊο 2021 και θα αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την εξ’ αποστάσεως ψηφιακή επικοινωνία των πολιτών με το ΣΑΛ. Με την προσθήκη και άλλων υπηρεσιών, η Διαδικτυακή Πύλη στην ολοκληρωμένη της μορφή, θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για κάθε φορολογούμενο πολίτη.