Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημότη Λάρνακας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας στα πλαίσια της αναβάθμισης της εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης του κοινού έχει προχωρήσει με τη δημιουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας.
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη Αρ. 11, πάροδο Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop) και αρχίζει επίσημα τη λειτουργία του την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24653898
Στο εν λόγω Κέντρο θα γίνεται εξυπηρέτηση των δημοτών για αποπληρωμή ως ακολούθως:

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας:

• Αποπληρωμή Αποχετευτικών Τελών

Δήμος Λάρνακας: αποπληρωμή Δημοτικών Τελών και Προστίμων:

• Αποκομιδής Σκυβάλων
• Επαγγελματικής Άδειας
• Δικαιωμάτων/ Διατήρησης Υποστατικών
• Ακίνητης Ιδιοκτησίας
• Κοιμητηρίου
• Αδείας Κατοχής Σκύλων
• Εξώδικων Προστίμων

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην επίλυση μέρους του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης και ειδικότερα της αποσυμφόρησης του προβλήματος εξεύρεσης χώρου στάθμευσης, αφού διαθέτει δικό του δωρεάν χώρο στάθμευσης για τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Εξυπηρέτησης.
Παρακαλείται το κοινό όπως από την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020 χρησιμοποιεί το εν λόγω Κέντρο για εξόφληση των Αποχετευτικών Τελών και των Δημοτικών Τελών και Προστίμων. Σημειώνεται ότι μετά από την αναφερόμενη ημερομηνία, το Τμήμα Φόρων του Δήμου Λάρνακας θα μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στο εν λόγω Κέντρο.