Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WaterMining

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WaterMining  που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 στο πλαίσιο της Καινοτομίας (Innovation Action). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 39 εταίροι από 12 χώρες, με κόστος έργου €19.100.000 το οποίο έχει λάβει επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ποσό των €16.900.000. Η έγκριση του προγράμματος θεωρείται μεγάλη επιτυχία στο τομέα επεξεργασίας νερού με κυρίως θέμα τη δημιουργία έξυπνων συστημάτων για την οικονομία και την κοινωνία μέσω της σωστής διαχείρισης νερού.

Στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων θα τοποθετηθεί Πιλοτική Μονάδα η οποία θα αφαιρεί το χλωριούχο νάτριο από τα επεξεργασμένα λύματα για επαναχρησιμοποίηση του για παραγωγή χλωρίνης όπως και το φώσφορο για περαιτέρω επεξεργασία. Το ΣΑΛ θα είναι υπεύθυνο για την συλλογή δεδομένων που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας.

Το βίντεο που ακολουθεί ετοιμάστηκε στα πλαίσια γνωριμίας των εταίρων με το ΣΑΛ και το έργο του και έχει παρουσιαστεί στην πρώτη συνάντηση που εκτυλίχθηκε διαδικτυακά για το έργο WaterΜining.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WaterMining (VIDEO)