ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ 2021

ΑΡΘΡΟ 39(1)

ΕΝΤΥΠΟ 17

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ

Με την παρούσα γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 39 των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 έως 2021, στις 28.03.2022, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί δημόσια ακρόαση στα γραφεία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, στην Λάρνακα, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 550ΚW, στις εγκαταστάσεις (οροφές κτιρίων) του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας, στην περιοχή ‘Κασιάνες’, αριθμός τεμαχίου 294, Φύλλο 50, Σχέδιο 24Ε2, Τμήμα 9, εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Λάρνακας.

Η δημόσια ακρόαση αποσκοπεί στην πληροφόρηση του κοινού, στην πληρέστερη ενημέρωση της Περιβαλλοντικής Αρχής και στην καταγραφή των απόψεων του κοινού.

 

Εκ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας