ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Α8-Α10-Α11

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 8 Απριλίου 2023, για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Διοικητικού Λειτουργού με νομική κατεύθυνση Κλ. Α8-Α10-Α11.

Σημειώνεται ότι, «επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση» θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και  40% σε κάθε ένα επιμέρους θέμα.

 

Α/Α Αρ. Υποψήφιου Ελληνικά

%

Αγγλικά

%

Ειδικό Θέμα

%

Συνολική Βαθμολογία

%

1 ΔΛΝ11-1897 71,50 74,00 82,00 75,83
2 ΔΛΝ10-1890 82,75 46,50 65,00 64,75
3 ΔΛΝ18-1915 65,50 76,25 45,50 62,42
4 ΔΛΝ12-1900 74,50 49,25 59,25 61,00
5 ΔΛΝ04-1850 59,83 72,75 47,50 60,03
6 ΔΛΝ17-1920 61,25 50,00 65,00 58,75
7 ΔΛΝ06-1856 54,50 62,50 54,00 57,00
8 ΔΛΝ16-1916 48,25 69,00 52,40 56,55
9 ΔΛΝ14-1905 53,00 52,75 59,50 55,08
10 ΔΛΝ13-1903 47,17 62,75 47,00 52,31