ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ενδυναμώνουνε την προσπάθεια για αναχαίτιση της πανδημίας #COVID19 εκτελώντας τις πληρωμές μας ηλεκτρονικά!
Ως μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και ενόψει των νέων μέτρων που προβλέπουν περιορισμό στον αριθμό και το σκοπό των ημερήσιων μετακινήσεων, το ΣΑΛ σας προτρέπει να διευθετείτε τις πληρωμές σας (τελών και αδειών σύνδεσης Ιδιωτικής Υπονόμου Οικοδομής) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ στο www.lsdb.org.cy ή στο www.jccsmart.com
Υπενθυμίζεστε ότι λόγω της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης που επικρατεί, το ΣΑΛ έχει παρατείνει την τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020 μέχρι την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021.
Για διευκρινίσεις ή τεχνική υποστήριξη για την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών επικοινωνήστε στο τηλ.24-815222, εσωτ.117 ή στο accounts@lsdb.org.cy.